Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli ürituste/väljasõitude kalenderplaan

Tervis ja heaolu:
MTÜ Lastekaitse Liit projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2015 a. 2017/1018 õppeaastal liitusid programmiga 1.b, 2.b ja 2.c
Liikuma kutsuv kool – kogu õppeaasta
21.09.2017 spordipäev 5.-12.klass
22.09.2017 spordipäev 2.-4. klass
26.09.2017 suur matkapäev, mille avas Gerd Kanter
Spordinädala raames toimus 28.09 pikkadel vahetundidel discolfi raja läbimine õues, vabavisete võistlus võimlas, saapavise õues.
25.09.2017 kriisilaste kokkusaamine direktori juures
26.09-10.10.2017 kehalise aktiivsuse mõõtmise võimalus personalile
1.11.2017 koolis käivitus tasuta loodusteaduste huviring 3.-9. klassile
13.11 – 17.11.2017 vaimse tervise nädala tegevused 5. - 9. klassile
21.11.2017 Huvihariduse päev Tondiraba huvikoolis 2. klassidele
13.12.2017 3.c politsei loeng „Turvaline käitumine“
14.12.2017 Võimlemispidu ja rammumehe võistlus 6. -12.klass
21.12.2017/15.01.2018 Hammaste kontroll 1.- 6.klass – Pirita Hambaravi OÜ
Kogu õppeaasta vältel toimuvad kõikidele klassidele Ida-Harju politseijaoskonna poolt pakutavad loengud. Teemadeks olid: Legaalsed ja illegaalsed uimastid, vägivald, internetiohutus, turvalisus koolides.
26.01.2018EV 100 jooks - kingime Eestile sportlikud 100 km. Osalevad 1. -10. klass.
06.02.2018 Noorsoopolitsei loeng 3.b klassile "Internetiohud"
06.02. 2018. Aasta tegijad looduses - Reet Kristiani tund 3.a ja 3.b klassile.
07.02.2018 4.- 11. klasside spordipäev (4.-5.kl Tondiraba jäähallis uisutamine, 6.-11.kl Kõrvemaal suusatamine)
13.02.2018 1.-3. klasside spordipäev/vastlapäeva tähistamine.
06.03.2018 Muuseumitund Lennusadamas "Kiirteed Ookeanis" - 3.a, 3.b
06.03.2018 Aasta tegijad looduses - Reet Kristiani tund 3.c. klassile
07.03.2018 Muuseumitund Lennusadamas "Kiirteed Ookeanis" - 3.c
20.03.2018 Puhta vee viktoriin - 5. klass
27.03.2018  Noorsoopolitsei loeng 3.b klassile "Internetiohud" - 3.a
04.04.2018 Smuutituur - 6.a
16.04-20.04 2018 Südamenädala üritused: Plakatid teemal"Toitumine ja tervis". Õppepäeva teised ainetunnid algavad muusika saatel võimlemisega - võimlemisharjutuste ettenäitajad Rohelise Kooli töörühma õpilased - kogu koolipere
18.04.2018 Kogemusseminar "Liikuma kutsuv kool j aseiklusraja avamine"
19.04.2018 Maa päeva viktoriin - 3.-6. klassid
03.05. 2018 Käte puhtuse kontroll spetsiaalse aparaadiga peale kätepesu ja enne söömist - Tervishoiutöötaja Katrin Kaev - kõik klassid
mai - alkofilmide näitamine(alkoholi mõju tervisele) 9. ja 12. klassid
mai - tunnid kolivad õue
06.06.2018 Aktiivõppepäev - Eestimaa loodus/keskkond - kogu koolipere

Prügi ja jäätmed:
20.09-24.09.2017 osavõtt jäätmetekke vähendamise nädalast: „Korduskasuta-anna esemele uus elu“, selle raames 3.klasside vanalinna meisterdused jäätmetest(papp-karbid, plastiktopsid).
22.11.2017 jäätmetekke vähendamise veebiviktoriin 7.-9.klassidele
30.10.2017  2.a klass KIK programm „Pandipakendite taaskasutamise lugu“ Eesti Pandipakendis.
1.11.2017  7. c klass KIK programm „Pandipakendite taaskasutamise lugu“ Eesti Pandipakendis.
31.10.2017  2.c, 2.d, 3.d, 4.a, 4.c KIK õppeprogramm Puhta vee teemapark.
1.-25.11.2017 klasside keskkonnareeglite koostamine
25.11.2017 Tallinna Keskkonnaameti ja Energia Avastuskeskuse perepäev „Prügi ressursiks“
8.01-12.01.2018 rõivaste ja jalatsite taaskasutamise laat
september 2017 - mai 2018 vanadest asjadest uute meisterdamine õpilaste loovtöödena (topsidest lumememm, teksastest kotid)
01.02.2018 Alates veebruarist alustavad ISS koristajad prügi eraldi sorteerimist. Prügikastid valmivad õpilaste kaasabil(vanad tünnid).
12.02.2018 Rohelise Kooli töörühma töötuba - siltide kavandamine prügi eraldi sorteerimiseks mõeldud prügikastidele(pandipakend, olmejäätmed, paber ja papp).
Veebruar 2018 - sihtotstarbeliste prügikastide sildistamine ja paigaldamine kõikidele korrustele
Veebruar 2018 - pabernukkude meisterdamine söökla kaunistamiseks - lõngajuppidelst juuste meisterdamine(taaskasutus) - 2.-4.klass
09.0.20184 Sorteerimismäng "Keskkonnake" 1.klassidele - Eesti Taaskasutusorganisatsiooni kampaania.
11.05.2018 Koristustalgud koostöös LOV Linnamäe teel - Rohelise Kooli töörühma õpilased koos keskastme õpilastega.

Globaalne kodakondsus:
sept 2017-juuni 2018 "Kiusamisest vabaks" Osalevad 1.-2. klassid.
19.12.2017  4.-9.klassid Ungari jõulutraditsioonid – korraldajaks Ungari vabatahtlik Richard
22.01-23.02.2018 aktiivsed inglisekeelsed osalustunnid teemal „Fair trade and ecological footprint“ kõigile II kooliastme õpilastele:
Richardi Fair Trade/õiglase kaubanduse aktiivsed töötoad
31.01 7.a ja 8.b
06.02 8.a ja 9.a
8.02 7.c
13.02 8.c
26.03 Rohelise Kooli töötoad "Ökoloogiline jalajälg" 5.-7.klass  - vabatahtlik Richard
16.04-20.04. 2018 rahvustoitude nädal sööklas
30.03.2018 Festival "Kultuuridevaheline dialoog" - Moskva ja Sankt-Peterburgi laulvad pealinnad. Osalevad 7.c, 8.c, 9.a, 10 a,b. Seotus ainekavaga - naaberriigid, nende kultuur ja looming. Õpitava keelega seotud kultuuriruumi kuuluva riigi ja selle tutvustus läbi kultuuri.
19.04.2018 Maapäeva viktoriin - 3.-6.klassÕpetajate koolitused:
26.09.2017 Tallinna haridusjuhtide keskkonnakonverents Energiakeskuses – Karmen Kisel
17.10.2017 Rohelise kooli seminar Õpetajate Majas – Aire Luugus
07.11.2017 Ressursikulu analüüs Õpetajate Majas – Katrin Näär, Aivar Suursaar
20.11.2017 „Oskuste õppemeetodid. Probleemne käitumine“ Õpetajate Majas – Külli Ratassepp, Viia Hang
23.11.2017 Rohelise kooli seminar „Prügi ja jäätmed“ Õpetajate Majas ja Irus – Ly Melesk, Aire Luugus
24.11.2017 Liikumiskonverents Tartus – Raino Liblik, Triin Tibar
08.02.2018 Rohelise kooli seminar "Liikuvus ja transport" Mustamäe Reaalkoolis - Hanna Kivila
16.03.2018 Rohelise kooli seminar "Keskkonnasõbralikud energia tootmise viisid kütmisel, liigirikkus" Õpetajate Majas - Aire Luugus
22.03.2018 Veepäev Tallinna Tehnikakõrgkoolis - Ele Maarika Sooväli
13.04.2018 Rohelise Kooli Rohelise lipu taotluse kirjutamise nõustamine Õpetajate Majas- Aire Luugus


Koolitus vanematele:
07.12.2017 „Kuidas toetada last koduses õppimises“ – Ruuda Lind

FEE ülemaailmsetel keskkonnategude päevadel osalemine:
18.04.2018 Kooli territooriumil seiklusraja avamine - Tervis ja heaolu, 18.04 Koolis külas Liikumislabor - Tervis ja heaolu, 19.04 Maa päeva viktoriin - Prügi ja jäätmed, 3.-5. klass, 20.04 Kultuuride dialoog - 8.-11 klass -Globaalne kodakondsus.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinna Kuristiku Gümnaasium  Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll 


14. jaanuar 2019, nr. 3  Tallinn   Algus 14.00, lõpp 14.45  Juhatasid: Karmen Kisel, Aire Luugus  Protokollis: Ly Melesk  Võtsid osa: õpetajad H. Kivila, K. Vooglaid, lapsevanem K. Ratassepp, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär ja 13 õpilast 4.b, 5. c,  4.a, 8.c, 9.a, 7.b klassist   
Päevakord:  1.Söödavate taimede kasvatamine õppeasutuse aias  2.Sooja kampsuni päeva korraldamine  3.Ressursikulu analüüs  4.Lindude toitmine

9. klassid käisid Botaanikaaias fotosünteesi uurimas

Kõik 9. klassid külastasid ajavahemikus 23.-27.09 Tallinna Botaanikaaeda. Õppetunni teemaks seal oli fotosüntees ja hingamine. Klass jagati pooleks ja esimene pool läks alguses loodusklassi mikroskoopide taha ja teine pool siis kasvuhoonetesse. Mõlemas kohas töötades olid õpilastel ka töölehed mida täita. Kasvuhoones otsiti erinevaid taimi, mis haakusid siis küsimusega. Giid käis ees ja tutvustas õpilastele taimi ja rääkis kuidas üks või teine taim fotosünteesib ja millised on looduses tähtsamad taimed, kui kõrgeks kasvab banaane kasvatav taim (rõhutas, et see pole puu), millise osaga kaktus fotosünteesib jne. Õpilastele ekstra vastuseid ette ei öeldud, vaid nad pidid ise järge pidama millal on giidi jutt selline kust leiaks ka küsimustele vastused. Õpilased said kenasti hakkama. Eriti meeldis mikroskoobiga töö tegemine. Lisaks said õpilased vastata töölehe küsimustele ja joonistada taime rakke, otsida mikroskoobiga üles taimede õhulõhed jne. Õpilased õppisid sellest palju ja tundus, …