Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar, 2018 postitused

"Õiglase kaubanduse" töötoad 7.-9.klassis

Kooli keskkonnaküsitlus näitas meie õpilaste väga madalat teadlikkust õiglase kaubanduse teemadel. Õpilased polnud näinud tooteid, millel oleks Fair Trade märgistus ega tundnud ka märgistuse tähendust.
See fakt viitas vajadusele teadlikkust tõsta. Koostöös meie Ungarist pärit vabatahtlikuga organiseerime III kooliastme õpilastele praktilised ja harivad töötoad. Täna toimusid töötoad 7A, 8A ja 8B klassi õpilastele, ka teised III kooliastme klassid saavad neist peagi osa.
Kõigepealt said õpilased oletada, mida tähendab mõiste õiglane kaubandus. Meie vabatahtlik Richard esitles neile mitmeid intrigeerivaid olukordi, kus üks osapool oli pidevalt ebavõrdses seisus, aga pidi saavutama sama tulemuse, kui teine osapool, kellele anti parem stardipositsioon. Õpilased said selgeks „Fair Trade“- märgistuse tähenduse.
Järgnes mäng - ringis seistes ja lõngapalli viskamise järjekorda välja pakkudes tuli oletada, milline on banaanide liikumise teekond kasvataja juurest nendeni. Selgus, et õpilastele o…

EV 100 jooks - kingime Eestile sportlikud 100 km.

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilased jooksid reedel, 26. jaanuaril kooli staadionil 100 x 1 km, et tähistada Eesti 100. sünnipäeva. Kooli huvijuht ja idee autor Triin Tibar räägib, et mõte tuli puhtalt sportlikust huvist panna noored liikuma ka keset tavalist koolipäeva ning loomulikult tõsta nende teadlikkust tänavusest suurest aastast. Kuna kool osaleb aktiivselt projektides „Liikuma kutsuv kool“ , ,,Roheline Kool" ja „Tervist edendav kool“, siis antud üritus sobis ideaalselt ka neisse raamidesse. Kuna idee oli kokku koguda suure kooli pealt 100 õpilast, siis kujunes valik üllatuslikult keeruliseks, sest huvilisi oli oodatust rohkem. Loosi tahtel osutusid valituks kooli 1.b, 2.d, 3.a, 4.d, 5.c, 6.a, 7.a, 8.b, 9.b, 10.b õpilased. 100 õpilast kogunesid kooli staadionile ning jooksid lippude lehvides ja rõõmsalt hõisates kolm staadioniringi, mis andsid kokku ühe kilomeetri. Tegemist ei olnud võistlusega, eesmärk oli joosta distants läbi ühtse grupina rahulikus tempos. Jooksjat…

Rohelise Kooli ürituste/väljasõitude kalenderplaan

Tervis ja heaolu:
MTÜ Lastekaitse Liit projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2015 a. 2017/1018 õppeaastal liitusid programmiga 1.b, 2.b ja 2.c
Liikuma kutsuv kool – kogu õppeaasta
21.09.2017 spordipäev 5.-12.klass
22.09.2017 spordipäev 2.-4. klass
26.09.2017 suur matkapäev, mille avas Gerd Kanter
Spordinädala raames toimus 28.09 pikkadel vahetundidel discolfi raja läbimine õues, vabavisete võistlus võimlas, saapavise õues.
25.09.2017 kriisilaste kokkusaamine direktori juures
26.09-10.10.2017 kehalise aktiivsuse mõõtmise võimalus personalile
1.11.2017 koolis käivitus tasuta loodusteaduste huviring 3.-9. klassile
13.11 – 17.11.2017 vaimse tervise nädala tegevused 5. - 9. klassile
21.11.2017 Huvihariduse päev Tondiraba huvikoolis 2. klassidele
13.12.2017 3.c politsei loeng „Turvaline käitumine“
14.12.2017 Võimlemispidu ja rammumehe võistlus 6. -12.klass
21.12.2017/15.01.2018 Hammaste kontroll 1.- 6.klass – Pirita Hambaravi OÜ
Kogu õppeaasta vältel toimuvad kõikidele klasside…

Keskkonnaülevaatuse tulemused 2017/18

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ROHELINE KOOL Keskkonnaülevaatus Detsember 2017
Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis ja leida suurimad kitsaskohad. Protsess: Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist juhtis koolis loodud Rohelise Kooli töörühm. Vaadeldi 10 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 6.-21. detsembril 2017. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme kolmes kuni neljas klassis, tulemused märgiti protokolli, kohapeal kuulati õpilaste mõtteid ja ettepanekuid antud teemal. Küsimuste arv igas küsitluses oli erinev, keskmiselt oli küsitlustes 10 küsimust. Õpilasi küsitleti kokku 9 küsitlusankeedi põhjal, elurikkus ja õueala olid liidetud üheks teemaks ja küsitluseks. Keskkonnaküsitlusi klassides viisid läbi ja protokollisid Rohelise Kooli töörühma õpilased 2-3-kaupa, igal rühmal oli saatjaks üks Rohelise Kooli töörühma kuuluv õpetaja. Personalile saadet…