Otse põhisisu juurde

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi haridusliku lõimumise projekt "Õpime koos ja kõikjal" eesti ja vene emakeelega õpilasteleSeptembris-oktoobris 2017 sai teoks haridusliku lõimumise projekt Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 1. klasside õpilastele.  
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis õpib ligi 40% eesti keelest erineva kodukeelega õpilasi. Sellest tulenevalt oli projekti eesmärk toetada muu kodukeelega õpilasi eesti keeles õppimisel, aidata neid koolis toimetulekul. Samuti pakkuda tuge lastevanematele oma laste abistamisel. 
Projekti tegevused olid valitud selliselt, et need toetaksid suhtlemisoskust eesti keeles, eestikeelse sõnavara arengut, toimetulekut erinevates situatsioonides, liikluses. Kuristiku ja Läänemere koolide 1. klasside õpilased said nelja järjestikuse päeva jooksul koos tegutseda. 
3. oktoobril 2017 toimus liikluspäev Kuristiku gümnaasiumis. Tegutsesid erinevad töötoad: esmaabi andmine ja elustamine, liiklusmäng, liiklusmärkide tutvustamine, liiklusvideote vaatamine, tegevused liikluslinnakus, tõukerataste takistusraja läbimine. 
4. oktoobril oli meisterdamise-nuputamise päev. Pandi kokku ja tehti ise puslesid, tangrameidvooliti plastiliinist loomi, joonistati, töötati BeeBot robotitega. 
5. oktoober oli spordipäev Läänemere gümnaasiumis, kus toimusid erinevad teatevõistlused, liikumis-tantsulised tegevused, pallimängud. 
6. oktoobril toimus projekti lõpetamine Kuristiku gümnaasiumis. Toimus karneval, mõistatuste mõistatamine, ühine tantsimine ja tordisöömine.   
Toimusid ka loeng-seminarid lastevanematele teemal „Kuidas toetada oma last õppimisel“. Külalisesinejaks Tallinna õppenõustamiskomisjoni koordinaator Ruuda Lind.  
Nii õpperühma töös kui ka üritusi tehes kasutati võimalikult palju aktiivõppemeetodeid ja meeskonnatööd, mis soodustasid lapselt lapsele õppimist, loomingulisust, õpilaste omaalgatust. Läbi mängude ja sportlike tegevuste tekkis soodus pinnas erinevatest rahvustest õpilaste omavaheliseks suhtlemiseks. Läänemere gümnaasiumi keelekümblusklasside õpilased said hea võimaluse praktiseerida eesti keelt läbi erinevate arendavate tegevuste. 
Muukeelsete õpilaste eestikeelse õppe toetuseks on Kuristiku gümnaasiumis avatud täiendav eesti keele õppe rühm 1. klasside õpilastele (pikapäeva-keeleõpperühm), mida viib läbi õpetaja Ellen Plaado.  
Tallinna Läänemere Gümnaasiumist aitas projektitegevusi ette valmistada ja ellu viia õpetaja Marge Visnapuu. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis vedasid projekti õpetajad Viia Hang ja Külli Ratassepp. Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Vana liimipulga kasutus 3D printimisel

Teadupärast on meie koolis kaks 3d printerit, mis söövad liimi nagu lapsed jäätist. Nimelt kasutatakse printeri kuumaplaadi nakkevõime parandamiseks pulgaliimi või kahepoolset spetsiaalset teipi. Kuna kuumaplaat on võimeline saavutama temperatuuri 100+ kraadi, siis sulab ka kasutatud kuivanud liim sinna peale. See ei liimi küll nii hästi kui värske pulk, kuid kasutades seda ABS plastikuga (lego klotsid näiteks) printimiseks, siis lisatakse sinna peale kiht atsetooni ja ABS plastiku segu. See tähendab seda, et ei ole vahet, kas kasutada uut või vana liimipulka, tulemus jääb samaks. Seega oleme säästnud ühe uue liimipulga ja vähendanud prügi hulka vana näol. Märt Tammisaar


Mängides teadlikumaks

Mängides teadlikumaks
Sügisel jõudsid meie kooli huvitavad ja arendavad keskkonnateemalised mängud ning vahendid põnevaks koos tegutsemiseks: savionni ehitamise komplekt koos päikseenergial töötava valgustusega ning mängud: „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“ ja „Õiglane kaubandus“. Varasemast ajast olid koolil kasutada kolm kompleti „Lotte loodusmängu“. Toimus infotund ja instrueerimine klassijuhatajatele, mille käigus selgitati, miks ja kuidas antud mänge klassijuhataja tundi integreerida. Enamus klasse tegeleski ühe klassijuhataja tunni raames keskkonnamängu mängimisega. Eriti populaarseks osutus säästliku eluviisi mäng, mille tegid läbi lausa kaheksa klassi. Nutikad õpetajad töötasid välja antud mängu võistlusversiooni, see omakorda tõstis õpilastes motivatsiooni teemasse paremini süveneda ja elavdas rühmadiskussiooni. Oma üllatuseks avastasid nii mõnedki III kooliastme õpilased, et asjad pole alati päris nii nagu nad siiani olid arvanud. Näiteks on kuivkäimlal ka positiivseid …

Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse küsimustik

Kliimamuutused 1.Kas tuled hommikul jala kooli? 2.Kas joote kodus sageli pudelivett? 3.Kas sa sööd septembris sageli banaane, vaatamata sellele, et Eestis on sellel ajal palju õunu? 4.Kas teie pere sööb sageli liha javorsti? 5.Kas teie peres jääb sageli toitu üle ja see viiakse prügikasti? 6.Kas teie maakodus sügisel põletatakse lehti? 7.Kas sa oled istutanud mõne puu? Meri ja rannik 1.Kas oled leidnud rannast tühje plastpudeleid ? 2.Kas oled rannas näinud õlist vett? 3.Kas oled näinud rannas lainetuse uuristavat tegevust? 4.Kas oled talvel toitnud veelinde? 5.Kas teete klassiga õppekäike mere äärde? 6.Kas õppetundides räägitakse mere saastumisega seonduvatel teemadel? 7.Kas oled suvel vees näinud sinivetikaid? 8.Kas sa tead, kuhu läheb meie reovesi? Transport 1.Kas hommikul on kooli ees palju või vähe autosid?