Otse põhisisu juurde

2.b klass ja õpetaja osalesid rahvusvahelises toataimede ja elurikkuse projektis "HOB`s Adventure - Hands on Biodiversity"


Kirjutab 2.b klassi õpetaja Siiri Vilgats:

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpetajana osalesin Erasmus+ programmi projektis “HOB`s Adventure – Hands on Biodiversity”. Projekt kestab 1. septembrist 2018 – 31. augustini 2020 ning on mõeldud 5-9-aastaste laste õpetajatele. Eestist osalevad 10 kooli ja lasteaeda. Projekt toetab Rohelise Kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ning „Tervis ja heaolu“.
Projekti juhtpartner on MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, teiseks partneriks Eestist on Lehola Keskkonnahariduskeskus. Rahvusvahelisteks koostööpartneriteks on Läti, Sloveenia ja Island. 

Meie ühine eesmärk oli välja töötada erinevaid tunnikavasid, et õpetada lastele elu mitmekesisust. Ühiselt koostatakse kogumik tegevusjuhistest õpetajatele keskkonnahariduse edendamiseks.
Idee oli ühendada looduse õppimine ja nutikad õppevahendid. Suur väljakutse oli mõelda välja tunnikavasid, mis sobiks õppuritele kõikjal maailmas.

Projekti raames külastasime koostööpartnereid, kus õppisime tundma nende maa loodust, õppekavasid, õppevahendeid ja -meetodeid ja loomulikult ägedaid kolleege. Projekti raames külastasin
4.- 9. veebruaril 2019 Lätit, 10.- 15. juunil 2019 Islandit ja 7.- 12. oktoobril 2019 Sloveeniat. 11.-14. veebruaril 2020 toimus kohtumine Eestis.
Minu jaoks oli põnev õppida, märgata ja suhelda oma koostööpartneritega. Põnev väljakutse oli mõelda välja õppetegevusi, mis sobiksid kasutamiseks õpilastele  erinevatest maadest.

Algselt mõtles iga maa oma tunnikavad välja ja kohtudes partneritega katsetasime tunnikavasid üksteise peal, arutasime, mida lisada või millest loobuda. Tore oli töötada inimestega, kes nautisid katsetamist, avastamist ja koostööst. Alati oli külla kutsunud riik valmistanud ette tegevusi ja matku, et õpiksime tundma nende riiki. Külastasime kohalikke koole ja kohtusime õpetajatega. Külastasime tunde ja õppisime, milliseid meetodeid kasutasid õpetajad. Sain õpetajana mitmeid ideid, kuidas tuua rohkem rohelust ja elu klassiruumi.
Praeguseks on ühise töö tulemusena valminud tunnikavade, projektide ja tegevuste käsiraamat. Ingliskeelne versioon sellest on valmis ja selle leiab projekti koduleheküljelt:
Käsiraamat tõlgitakse eesti keelde suvel ning sügisel on plaanis seda õpetajatele tutvustada. 

Meie projekt sai ka kutse osaleda Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN) kongressil, mis pidi toimuma sel suvel Prantsusmaal Marseille`s, ent eriolukorra tõttu on lükatud edasi. See on väga väärikas foorum, oleme uhked, et meie projekti peeti nii oluliseks, et esitlus valiti välja 1450 konkureeriva teema hulgast kui kogu maailmale huvipakkuv. 

Olen oma klassiga katsetanud käsiraamatusse pandud tunnikavasid. Ma arvan, et antud käsiraamatut hakkavad usinalt kasutama ka meie kooli I kooliastme õpetajad. Tänu projektis osalemisele on avardunud minu kui pedagoogi silmaring. Tean, kui oluline on õpetada lapsi loodust märkama ja hoidma. Rohelist keskkonda ja mõtteviisi saab õpetada ja õppida kõikjal, tähtis on tahe ning eeskuju.
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinna Kuristiku Gümnaasium  Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll 


14. jaanuar 2019, nr. 3  Tallinn   Algus 14.00, lõpp 14.45  Juhatasid: Karmen Kisel, Aire Luugus  Protokollis: Ly Melesk  Võtsid osa: õpetajad H. Kivila, K. Vooglaid, lapsevanem K. Ratassepp, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär ja 13 õpilast 4.b, 5. c,  4.a, 8.c, 9.a, 7.b klassist   
Päevakord:  1.Söödavate taimede kasvatamine õppeasutuse aias  2.Sooja kampsuni päeva korraldamine  3.Ressursikulu analüüs  4.Lindude toitmine

9. klassid käisid Botaanikaaias fotosünteesi uurimas

Kõik 9. klassid külastasid ajavahemikus 23.-27.09 Tallinna Botaanikaaeda. Õppetunni teemaks seal oli fotosüntees ja hingamine. Klass jagati pooleks ja esimene pool läks alguses loodusklassi mikroskoopide taha ja teine pool siis kasvuhoonetesse. Mõlemas kohas töötades olid õpilastel ka töölehed mida täita. Kasvuhoones otsiti erinevaid taimi, mis haakusid siis küsimusega. Giid käis ees ja tutvustas õpilastele taimi ja rääkis kuidas üks või teine taim fotosünteesib ja millised on looduses tähtsamad taimed, kui kõrgeks kasvab banaane kasvatav taim (rõhutas, et see pole puu), millise osaga kaktus fotosünteesib jne. Õpilastele ekstra vastuseid ette ei öeldud, vaid nad pidid ise järge pidama millal on giidi jutt selline kust leiaks ka küsimustele vastused. Õpilased said kenasti hakkama. Eriti meeldis mikroskoobiga töö tegemine. Lisaks said õpilased vastata töölehe küsimustele ja joonistada taime rakke, otsida mikroskoobiga üles taimede õhulõhed jne. Õpilased õppisid sellest palju ja tundus, …

Ressursikulu analüüs 2016-2018 (jaanuar, veebruar).

Elektrikulu võrdlus ja analüüs:

Kätepaberi kulu 2016-2017


Veetarbimise analüüs


KoopiapaberKooli elektri kasutus


Soojuskulud