Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll nr 4


Tallinna Kuristiku Gümnaasium 

Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll 
18. märts 2019, nr. 4 
Tallinn  

Algus 14.00, lõpp 14.40 
Juhatasid: Karmen Kisel, Aire Luugus 
Protokollis: K. Ratassepp 
Võtsid osa: õpetajad H. Kivila, K. Vooglaid, lapsevanem K. Ratassepp, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär ja 20 õpilast 4a, 4.b, 5.b, 5. c, 5.d, 6.c, 7.a, 7.b 8.c, 9.a, 9.b klassist   

Päevakord: 

 1. Joonistus-ja esseevõistlus „Millises Tallinnas ma tahan elada?“ 
Aire Luugus rääkis huvitavast joonistusvõistlusest, millel meie õpilased hetkel osalevad. Tallinna linn kujundab oma tulevikku aastani 2035. Millises Tallinnas soovivad noored elada, kui nad on oma iseseisva eluga alustanud?  
Noorte tallinlaste ideede kogumiseks korraldab Tallinna arengukava 2021+ strateegiaüksus auhindadega võistluse, et nad saaksid oma mõtteid väljendada loovuse kaudu. Võistluse teemaks on „Millises Tallinnas ma tahan elada?“, mis koosneb kahest osast ja on suunatud erinevatele vanuserühmadele: 
[Sümbol]Joonistusvõistlus 1.-4. ja 5.-8. klassidele 
[Sümbol] Esseevõistlus 9.-12. klassidele 
 Tööde esitamise tähtaeg 22.04. 
Aire Luugus kutsub aineõpetajaid üles oma õpilaste töid nimetatud konkursile lähetama. Osad 4. klassid on juba joonistanud fantaasiarikkad A3 formaadis pildid, parimad saadetakse konkursile edasi. Osad pidid on välja pandud ka rohelise kooli stendile fuajeesse. 
Lisaks korraldab Looduskaitseselts koos Haridusametiga joonistusvõistluse, mis on pühendatud Tallinna mainimise 800. aastapäevale ja laulupidude 150. aastapäevaleTeemad on: „Linn, rahvas ja loodus” ja „Suu laulab ja loodus kutsub“ Tehnika vabatöö suurus A3 leht. Tööd tuleb saata Tallinna Looduskaitse Seltsi Koidu 80 10139 kuni 30.aprill 2019.a. 

 1. Osalemine EVM toimuval looduse tundmise võistlusel 
Aire Luugus rääkis, et reedel, 31. mail 2019 toimub kell 11-15 Eesti Vabaõhumuuseumis Tallinna   koolide õpilastele traditsiooniline looduse tundmise võistlus (5-liikmelised põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste võistkonnad). 
Tänavuse võistluse põhiteemaks on Läänemeri. Kuna meie koolis toimub samal päeval lõpukella üritus, siis gümnasistide võistkond kardetavasti ei osale, aga põhikoolist 7.-8. klassidest võiks ühe võistkonna välja panna küll.  
Nimetatud projektis tegutsevad aktiivselt mitmed Tallinna koolid, nagu Gustav Adolfi Gümnaasium, Arte Gümnaasium, Audentese Erakool, Inglise Kolledž, Mustamäe Gümnaasium, Prantsuse Lütseum, Tehnikagümnaasium, 21.kool, Kadrioru Saksa gümnaasium jt. 
Võistluse ettevalmistamisel ja võistlusel tutvuvad õpilased meie kodumere elustikuga, probleemide ja kaitse korraldusega. Täpsem päevakava ja võistkondade registreerimise aeg teatatakse mais 2019. 

 1. Maa päeva viktoriin 
Karmen Kisel rääkis, kuidas on edenenud ettevalmistused I ja II kooliastme Maa päeva viktoriiniks. II kooliastme viktoriin peaks valmima ühe 8B õpilase loovtööna. Hetkel ei ole 100% kindlust, et õpilane selle tegemise lõpule viib. Kisel lubas, et viktoriin ära ei jää. Juhul, kui õpilane seda tehtud ei saa, paneb Kisel ise viktoriini kokku ja viib 4.-6. klassidele läbi.  
I kooliastme viktoriiniks oli mõned küsimused saatnud Külli Ratassepp. Üheskoos vaadati koosolekul küsimused läbi ja arutleti koos õpilastega, millised on I kooliastmele sobivad, millised võiks rasked olla. Seejärel jagati koosolekul osalenud õpilased rühmadesse ja üheskoos töötas iga rühm välja 5 küsimust 1.-3. klasside keskkonnaviktoriini jaoks. Tulemused edastati Hanna Kivilale, kes koostöös teiste 3. klasside juhatajatega paneb viktoriini lõplikult kokku.  

 1. Inglise keele ainetundide võimalikust lõimingust keskkonnateemaga 
Aire Luugus rääkis, et meie koolile saadeti materjal rollimängude läbiviimiseks võõrkeeletunnis. Sobib kasutamiseks ilmselt gümnaasiumis, aitab rikastada ainetundi ja lõimida seda aktuaalse keskkonnatemaatikaga. Materjal on leitav aadressilt: 

 1. Informatsioon ja ülesanded 
Karmen Kisel võttis koosolekul räägitu kokku ja andis teada lähema aja plaanidest ja ülesannetest. Hanna Kivila paneb koostöös 3. klasside juhatajatega kokku keskkonnaviktoriini I kooliastmele. Kasutab koosolekul õpilaste poolt välja mõeldud küsimusimugandab ja kohendab neid vajadusel. Hanna Kivila juhtimisel viiakse viktoriin läbi eeldatavasti 16. aprillil. 
Kisel vastutab viktoriini läbi viimise eest II kooliastmele. 
18. aprillil toimub iluõunapuude istutamine kooli territooriumile, istutajateks 1. klassid. Keskkonnaameti esindaja tuleb sobivaid istutuskohti üle vaatama 28.03 kell 13.00. 
Aire Luugus koostab Rohelise Kooli aastaaruande hiljemalt 2. maiks. Aruande koostamiseks on vajalik ressursikulu analüüs, mille teevad oma 10. klasside ainetundides koos õpilastega K. Näär ja K. Vooglaid. K. Näär nõustab vajadusel Kirstit, kuidas seda teha. Ressursikulu analüüs peab valmima hiljemalt 18. aprilliks. 
Selle õppeaasta viimane RK koosolek toimub 6.mail. Palun klassijuhatajatel aegsasti õpilasi informeerida. 
Sellele koosolekule on oodatud õpilane Sander Soots, kes tutvustab enda kogemust ja praktikat linnaaia rajajana projekti Lasnaaed raames. 
Maikuusse on planeeritud ka kooli territooriumi (eelkõige aia ümbruse) koristamine Rohelise kooli töörühma liikmeid kaasates. Tuli küsimus ühelt õpilaselt, et kuskil aia ääres on suured koledad betoonkamakad, kas need saaks ka ära koristada. Lubasime uurida. 
Lisaks jagasid õpilased ja õpetajad tähelepanekut, et lindude söötmine meie kooli territooriumil ei olnud eriti tulemuslik – väiksed linnud pelgasid nii avatud alale tulla ja rasvapalle rüüstasid ikka varesed või kajakad. 

Kommentaarid

 1. Kas olete ettevõtte omanik või maakler / finantsnõustaja, kes otsib ettevõtte laenu või otsite isiklikku laenu? Meie intressimäärad on taskukohased ja

  vahemikus 3% intressimäära aastas, sõltuvalt laenu tüübist. Kui olete huvitatud, võtke meiega ühendust järgmise teabega: e-posti teel; rgefer53@gmail.com

  1) nimi
  2) riik
  3) Laenusumma
  4) Laenu kestus
  5) telefoninumber
  6) amet.

  Palun võtke kõik ühendust aadressil; rgefer53@gmail.com

  Lugupidamisega,
  James® Mark

  Administreerimine.
   

  VastaKustuta

Postita kommentaar

Populaarsed postitused sellest blogist

Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll nr 3

Tallinna Kuristiku Gümnaasium  Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll 


14. jaanuar 2019, nr. 3  Tallinn   Algus 14.00, lõpp 14.45  Juhatasid: Karmen Kisel, Aire Luugus  Protokollis: Ly Melesk  Võtsid osa: õpetajad H. Kivila, K. Vooglaid, lapsevanem K. Ratassepp, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär ja 13 õpilast 4.b, 5. c,  4.a, 8.c, 9.a, 7.b klassist   
Päevakord:  1.Söödavate taimede kasvatamine õppeasutuse aias  2.Sooja kampsuni päeva korraldamine  3.Ressursikulu analüüs  4.Lindude toitmine

9. klassid käisid Botaanikaaias fotosünteesi uurimas

Kõik 9. klassid külastasid ajavahemikus 23.-27.09 Tallinna Botaanikaaeda. Õppetunni teemaks seal oli fotosüntees ja hingamine. Klass jagati pooleks ja esimene pool läks alguses loodusklassi mikroskoopide taha ja teine pool siis kasvuhoonetesse. Mõlemas kohas töötades olid õpilastel ka töölehed mida täita. Kasvuhoones otsiti erinevaid taimi, mis haakusid siis küsimusega. Giid käis ees ja tutvustas õpilastele taimi ja rääkis kuidas üks või teine taim fotosünteesib ja millised on looduses tähtsamad taimed, kui kõrgeks kasvab banaane kasvatav taim (rõhutas, et see pole puu), millise osaga kaktus fotosünteesib jne. Õpilastele ekstra vastuseid ette ei öeldud, vaid nad pidid ise järge pidama millal on giidi jutt selline kust leiaks ka küsimustele vastused. Õpilased said kenasti hakkama. Eriti meeldis mikroskoobiga töö tegemine. Lisaks said õpilased vastata töölehe küsimustele ja joonistada taime rakke, otsida mikroskoobiga üles taimede õhulõhed jne. Õpilased õppisid sellest palju ja tundus, …

Ressursikulu analüüs 2016-2018 (jaanuar, veebruar).

Elektrikulu võrdlus ja analüüs:

Kätepaberi kulu 2016-2017


Veetarbimise analüüs


KoopiapaberKooli elektri kasutus


Soojuskulud