Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2021 postitused

8d keskkonnategu - koolihoovi tammeallee ümbruse korrastamine ja rohimine

  2014 . aastal ühines meie kool Toomas Hendrik Ilvese üleskutsega tähistada EV juubelisünnipäeva saabumist projektis “Eesti 100 tamme“ – korjati tammetõrud, kasvatati istikud ja istutati Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks kooli territooriumile kasvama.  Pisikesed 1. klassi õpilased kasvatasid tammeistikud tõrudest ette ja koos 12. klassi koolikaaslastega istutati puukesed hoovi parajate vahedega ritta. Nüüd on väiksed puud juba jõudsalt sirgunud, aga vajavad ikka igal aastal väikest hooldamist ja tähelepanu. 8d, kes tammede istutamise aegu oligi 1. klassis, tegi sel aastal ära tammede sügisese rohimise ja allee ümbruse korrastamise. Loodetavasti kasvavad noortest tammekestest uhked suured puud ja rõõmustavad meie õpilasi veel aastakümneid!

6c keskkonnategu - pandipakendi sorteerimine

 6c klass algatas oma koduklassis pandipakendi keskkonnasõbraliku kogumise. Lapsed seadsid sisse uhke ise disainitud kasti, kuhu nii nemad ise, kui ka teised õpilased, kes antud ruumis õpivad, on oodatud oma pandipakendeid panema. Siiani pangi pandipakend valdavalt samasse kasti tavaliste pakenditega, mis ei võimaldanud seda asjalikult utiliseerimisele viia. Õpilastel on kokku lepitud kasti tühjenduskord ja pakendist saadav raha kulutatakse klassi ühiseks hüvanguks.

Toimus motivatsioonikoolitus Rohelise kooli õpetajatele

Rohelise kooli õpetajad said võimaluse osaleda mõtlemist ja motivatsiooni käsitleval kaheosalisel koolitusel. Koolitus käsitleb efektiivseid ja ebaefektiivseid õppimisviise, õppimise jälgimist ja suunamist, mõtlemise ja motivatsiooni toetamist, tutvustab õppimist soodustavaid tehnikaid ja tegevusi jne. Koolituse läbiviijaks on Tallinna Ülikooli teadur ja tunnustatud hariduspsühholoog Grete Arro. Koolituse sügavam eesmärk on luua ja toetada keskkonnasäästlikku mõtteviisi ning aidata noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie koolist osalesid õpetajad Liisa Naur ja Külli Ratassepp. Jätkukoolitus toimub detsembris.

Annetasime üle jäänud toidupakid Toidupangale

 Koos distantsõppega saabus taas toidupakkide komplekteerimise ja jagamise ajastu. Kuna ajad on heitlikud ja peresid võivad tabada ootamatused, jäi paraku terve hulk kenasti kokku pakitud värskeid toiduaineid päeva lõpuks omanikuta. Toidu säästlikule tarbimisele oleme koolis viimastel aastatel rohkelt tähelepanu pööranud, seega otsis sotsiaalpedagoog kiirelt välja lähima toidupanga kontaktandmed ja võttis nendega ühendust, et alles jäänud mitukümmend toidupakki abivajajateni jõuaks, enne kui värske kraam rikneb. Juba järgmisel hommikul viidi toidukotid Toidupanga lattu ja tänaseks on need kindlasti tänulike inimesteni jõudnud.

Kuristiku helkuripuu lõi taas särama

Tänasel õuevahetunnil riputasid I kooliastme õpilased jälle meie armsa tammepuu okstele helkurid. Õues läheb vara pimedaks ning helkuri kandmine pimeda ajal on kõigile jalakäijatele kohustuslik. Helkuripuu aitab meile seda meelde tuletada. Kui kellelgi on helkur koju ununenud või ära kadunud, siis saab puult laenata. Loodame, et meie särav puu aitab nii autojuhtide kui jalakäijate tähelepanu  juhtida  kooliõue ja parkla liiklusturvalisusele . 

Valmis Kuristiku Rohelise kooli tegevuskava 2021/22

Tegevuskava koostamisel lähtuti septembris läbi viidud keskkonnaküsitluse tulemustest ning meie kooli reaalsest hetkeseisust ja vajadustest. Samuti arvestati roheliste töörühma koosolekutel esile kerkinud mõtete ja ettepanekutega.  Tegevuskava uurimiseks klõpsa lingil: TKG Rohelise kooli tegevuskava 2021/22