Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2022 postitused

Rohelise kooli seminaril käsitleti kliimamuutusi ja rohepööret

24. novembril toimus järjekordne Rohelise kooli võrgustikuseminar teemal "Kliimamuutused ja Euroopa rohepööre". Kõneles Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander. Ta tutvustas IPCC (Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu) kliimaraporteid ning kommenteeris olukorda maailma ja ka Eesti vaatest. Olukord teeb nukraks, ent meie ainsaks strateegiaks oleks muutuvate kliimatingimustega kohanemine. Ja probleem ei ole maailmas hetkel mitte niivõrd teaduslik, kui poliitiline.    

Toimus laiapõhjaline Kuristiku maailmaharidusnädal

14.-16. november 2022 toimusid koolis projektipäevad, mis sel korral olid seotud maailmaharidusega. Käsitleti erinevaid teemasid, mis haakusid suuresti ka Rohelise kooli sellel aastal fookuses olevate teemadega nagu "Globaalne kodakondsus", "Tervis ja heaolu" ning "Toit". Kolme päeva jooksul vaadati filme ja tehti filme, käidi õppekäikudel, kuulati põnevaid külalisloenguid, joonistati, kehastuti riikide esindajateks ÜRO simulatsioonil, mängiti erinevaid mänge, arutleti ja tehti veel palju muud arendavat. Valmis on saanud internetilehekülg  Maailmaharidus Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis , kust saab täpsemalt tutvuda kõikide klasside projektipäevade tegemistega. Maailmapäevad toimusid MTÜ Mondo maailmapäevade konkursi raames, mida rahastavad ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ja Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusprogramm.

Toimus järjekordne Rohelise kooli koosolek

Tallinna Kuristiku Gümnaasium Rohelise Kooli koosoleku protokoll                                                      21. november 2022, nr. 2 Tallinn Algus 14.00, lõpp 14.50 Juhatas: Külli Ratassepp Protokollis: Ly Melesk Võtsid osa: õpilased 6.a, 7.b, 8.b, 11.a, 4.c, 5.a, 3.a, 5.b, 4.b, 7.c, 10.a klassidest, õpetajad/juhtkonna liikmed: Annike Soodla, Aivi Osman, Ele-Marika Sooväli, Kirsti Vooglaid (kokku 30 inimest).  Päevakord: 1. Keskkonnaküsitluse läbi viimisest 3.- 12. klassis ja õpetajate hulgas; 2. Keskkonnaanalüüsi kokkuvõte; 3. Meie klasside keskkonnategudest – mis toimunud, mis veel tulekul. Tegude kajastamine Kuristiku Rohelise kooli blogis; 4. Töörühma ettepanekud ja mõtted. 1. Keskkonnaküsitluse läbi viimisest 3.- 12. klassis ja õpetajate hulgas KUULATI: Külli Ratassepp andis ülevaate keskkonnaküsitluse läbi viimisest. Küsitlus oli elektrooniline ja see viidi võimalusel läbi klassijuhatajatunnis, et õpilastel oleks võimalik saada lisainfot või abi k

11.a tegi keskkonnateona heakorrastust TKG-s ja Kivila lasteaias

11.a klassi keskkonnateoks oli Kivila lasteaia ja TKG lipuväljaku lehtedest puhastamine koostöös Lasnamäe LOV-iga. Klassi keskkonnategu viidi läbi 7. novembril. Selle raames andis Lasnamäe LOV meile kindad, rehad ja prügikotid. Osad õpilased läksid Kivila lasteaia territooriumile koristama, teised jäid kooli lipuväljakut lehtedest puhtaks tegema. Kivila lasteaia direktor andis meile juhised, mida tuleks teha. Me pidime ära lõikama lilleoksad, korrastama lillepeenrad ja lehed ära riisuma põõsaste alt. Põõsaste alt lehti riisudes tuli nii mõnigi huvitav leid välja. Oleme enda üle väga uhked, et saime panustada lasteaia ja TKG ümbruse korrashoidu!

5.c ja 5.b tähistasid kooliümbruse ülekäigurajad "PEATU! VAATA! VEENDU!" märkidega

Kuna ilm ei teinud meiega pikalt koostööd, siis täna oli see päev, kus 5B ja 5C klassi õpilased ühendasid jõud ja kasutasime ära kibekiirelt kuivema perioodi ning saime "Peatu! Vaata! Veendu!" tähised tehtud. Algse juhise järgi märgistasime nüüd sellised alad: -Kärberi 13 juures ülekäigurada -Raadiku silla juures on mitmed ülekäigurajad -Linnamäe tee Maxima juures -Lidl-i juures -Kivila tänava juures ülekäigurada. 5C klassi õpilased joonistasid klassijuhatajatunnis oma koolitee ja kaardistasid sellel ohtlikud kohad ning 5B klassi õpilased mängisid läbi ka viktoriini :) Kokkuvõttes said 5. klassid nüüd kõik tehtud ka oma selle õppeaasta keskkonnateod. Loodame, et märgid peavad järgmise aastani kenasti vastu. Ohutut liiklemist kõigile! Kirsti Vooglaid 5.c klassi juhataja

10.a propageeris keskkonnateona helkurikandmist

10.a klass viis läbi helkuri kampaania 31.10.- 04.11. Selle raames jagasime kooliperele üleskutset helkurite kogumiseks ning meil õnnestus koguda 273 helkurit, mis algklasside abiga said riputatud helkuripuule. Lisaks olid igal hommikul kooli välisukse juures   õpilased, kes tuletasid meelde, et igal koolipere liikmel peaks olema helkur. Maria ja Eliina- Erika joonistasid pildid, mis läksid üles kõikidesse garderoobidesse, ikka eesmärgiga meelde tuletada helkuri vajalikkust. Turvalist liiklemist! Helkur võib päästa Sinu elu!

Osalesime aasta looma, pruunkaru luulekonkursil

3.a ja 3.b klassid osalesid Eesti Loodusmuuseumi, MTÜ Aasta Loom ja Looduskalender.ee poolt väljakuulutatud luulekonkursil. Konkursi peategelane on aasta loom 2022 pruunkaru. Aasta loom 2022, pruunkaru ( Ursus arctos ) on Eesti suurim kiskjaline ning tal puuduvad looduslikud vaenlased. Pruunkaru on kõigesööja, kes toitub peamiselt taimeosadest ja seentest ning putukatest, kellest lemmikud on sipelgad. Väga armastab pruunkaru kaera ja mett. Lastemaailmas on karu 20. sajandi algusest tuntud kaisuloomana, mesikäpp on tegelasena tuttav ka Eesti rahvajuttudes.  

Valmis selle õppeaasta Kuristiku Rohelise kooli töökava

Nagu ikka igal sügisel, nii ka sel aastal viisime läbi kooli keskkonnaküsitluse. Samuti arutasime roheliste töörühma esimesel koosolekul õpilastega, mida veel võiks ette võtta, et keskkonnateemad saaksid koolitöös igapäevaelu osaks. Kõike seda arvesse võttes valmis Kuristiku Rohelise kooli töökava. Kavaga tutvumiseks klõpsa lingil: TKG Rohelise Kooli töökava 2022/2023

Kuristiku helkuripuu aitab turvaliselt liigelda

Reedel, 4. novembril ehtisime koos 10.a klassiga Kuristiku helkuripuu.  Hommikud ja õhtud on taas pimedad ning helkur on igale suurele ja väiksele liiklejale kohustuslik. Juhul, kui keegi on helkuri unustanud või kaotanud, saab selle meie puult lahkesti võtta.  Loodetavasti aitab meie särav puu muuta meie kooliõue liikluse turvalisemaks ning kõigile meelde tuletada, et helkur võib olla elupäästja.  

Kuristiku pügikoristustalgud

3. novembril korraldasime Kuristiku prügikoristustalgud, tähistamaks rahvusvahelise Global Action Day üleskutset "We`re Running out of Time". Koristasime kooli territooriumi ning Tondiloo parki, mis asub kohe meie kooli aia taga. Tondiloo park on meile väga tuttav paik, kuna seal käime tihti kehalise kasvatuse või õuesõppetundides. Üle kooli osales kokku ligi 200 õpilast ja õpetajat igast vanuseastmest. Lisaks võimalusele liikuda tunnike värskes õhus, said lapsed taas kogemuse, et iga väiksemgi tegu loeb ja tänu sellele on maailm veidike puhtam. 

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste