Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar, 2018 postitused

Rohelise Kooli koosoleku protokoll nr 5

Rohelise Kooli projekti koosoleku protokoll 12. veebruar 2018, nr. 5 Tallinn Algus 14.00, lõpp 15.10 Juhatas: Karmen Kisel ja Aire Luugus Protokollis: Ly Melesk Võtsid osa: Katrin Näär, Ele-Marika Sooväli, Hanna Kivila, Jan Anders Võisula 8B, Teele Pallas 3A, Lilian Vehk 10B, Henry Elmest 4D, Rasmus Õunap 3B, Laura Lote Dobrjakov 4B, Laura Sussi 4B, Milena Beloussova 4B, Stiina Kreutzberg 3D, Darja Kisseljova 6B, Merit Matsalu 8A, Lydia Skrabutenas 8A, Triinu Marleen Metsalu 8A, Silver Saatväli 9B, Marleen Kadak 6B, Elis Anette Priimets 6B, Laura Tammik 6B Päevakord: 1.       Järgmise õppeaasta tegevusteemade valimine 2.       Hanna Kivila lühiülevaade Rohelise Kooli seminaril kuuldust 3.       Prügikastide disainimine sorteerimise eesmärgil 1.       Järgmise õppeaasta tegevusteemade valimine KUULATI: Aire Luugus andis teada, et järgmiseks aastaks oleks vaja uued tegevusteemad valida. Välja pakuti järgmised teemad: kl

Töörühma töötuba - siltide kavandamine prügikastidele - paber ja papp, olmejäätmed, pandipakend.

Rohelise Kooli töörühma töötuba toimus 12.02, kus õpilased kujundasid usinasti silte prügi eraldi sorteerimiseks mõeldud prügikastidele(pandipakend, olmejäätmed, paber ja papp).

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi haridusliku lõimumise projekt "Õpime koos ja kõikjal" eesti ja vene emakeelega õpilastele

Septembris-oktoobris  2017 sai teoks haridusliku lõimumise  projekt Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi  1. klasside õpilastele.    Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis õpib ligi 40%  eesti keelest erineva kodukeelega õpilasi. Sellest tulenevalt oli projekti eesmärk  toetada muu kodukeelega õpilasi  eesti keeles õppimisel, aidata neid  koolis toimetuleku l .   Samuti pakkuda tuge lastevanematele oma laste abistamisel.   Projekti tegevused olid valitud selliselt, et need toetaksid suhtlemisoskust eesti keeles, eestikeelse sõnavara arengut, toimetulekut erinevat es situatsioonides, liikluses.  Kuristiku ja Läänemere koolide 1. klasside õpilased said nelja järjestikuse päeva jooksul koos tegutseda.   3. oktoobril 2017 toimus liikluspäev Kuristiku gümnaasiumis.  T egutsesid erinevad töötoad:  esmaabi andmine ja elustamine, liiklusmäng, liiklusmärkide tutvustamine, liiklusvideote vaatamine, tegevused liiklusli nnakus, tõukerataste takistusraj a