Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts, 2018 postitused

Rohelise Kooli töötoad teemal "Ökoloogiline jalajälg"

26. märtsist alustas välisvabatahtlik Richard meie koolis uute ingliskeelsete töötubade läbi viimist. Kuna keskkonnaanalüüs näitas II ja III kooliastme õpilaste madalat teadlikkust ökoloogilise jalajälje teemal, siis on aktiivset osalemist ja kaasa mõtlemist ning tegutsemist nõudvad töötoad pühendatud just sellele teemale. Hetkel on Richard inimtegevuse mõjust ökosüsteemile rääkinud juba 7A, 5C, 6A, 7B ja 5B klassis. Lähiajal on seda plaanis teha veel 6B ja 5A klassis. Sellisel kujul õppimine avardab õpilaste silmaringi, lisaks pakub lõimitud aine ning keeleõppe kogemuse. Praktiliste mängude käigus saavad õpilased ise tahvlile joonistatud maakera jalajälgedega katta. Nende hämmastuseks ühest, kahest ja isegi kolmest maakerast ei piisa, et kõik jalajäljed ära mahutada. Jälgede peale on kirjutatud tegurid ja tooted, mida inimene igapäevaseks eluks vajab, aga mille tootmine samas ohtralt planeedi ressursse tarvitab. Eriti mõtlikuks muutusid õpilased tunni lõpus, kui Richard tutvustas

Kuristiku viiendikud osalesid "Puhta vee" viktoriinil

Märtsi lõpus toimus veepäevale pühendatud viktoriin, kus õpilastele tuletati meelde, et vesi on üks olulisemaid loodusvarasid ning ilma veeta ei saaks olla ka elu. Viktoriini küsimused olid koostatud Keskkonnaameti veeteemalise õpimapi põhjal ja tulenesid erinevatest vee valdkondadest: põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ning selle puhastamine. Kuna vee teema on tihedalt seotud 5. klassi loodusõpetuse ainekavaga, osalesid sellel internetis läbi viidud viktoriinil kõik Kuristiku Gümnaasiumi viiendikud. Õpilaste hinnangul oli viktoriin raske ja küsimused keerulised. Siiski saavutasid osad õpilased küllaltki kõrge punktitulemuse. Meie parimad olid Kris Aasmäe ja Mattias Meimre 5A klassist, kes said 36 ja 35 punkti (maksimum oli 62). Loosimisel naeratas õnn aga 5C õpilasele Kristjan Oliver Saulile, kellele loositi üks neljakümnest veekindlast mobiilikotist. Kokku võttis viktoriinist osa 2146 5.–6. klassi õpilast 114 koolist.

Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll nr 6

Tallinna Kuristiku Gümnaasium   Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll   23. märts 2018, nr. 6   Tallinn    Algus 14.00, lõpp 14.45   Juhatas: Karmen Kisel  ja Aire Luugus   Protokollisid: Lilian  Vehk  (õpilane) ja Ly Melesk   Võtsid  osa:  Ele-Marika Sooväli, Kirsti Voo glaid ,  Triin Tibar,  Jan  Anders   Võisula 8B,  Patricia  Puusepp 7C , Teele  Pallas  3A, Sil ver  Saatväli  9B,  Lilian  Vehk  10B, Henry  Elmest  4D , Rasmus  Õunap  3B,  Charis   Carola  Leppik 4B,  Milena   Beloussova  4B,  Häli   Öösalu  4B, Laura Sussi 4B, Triinu- Marleen  Metsalu 8A, Merit Matsalu 8A, Lydia  Skrabutenas  8A,  Darja   Kisseljova  6B,  Marleen  Kadak 6B,  Stiina   Kreutzberg  3D    Päevakord:   1. Rohelise kooli töörühma 20 17/18 õppeaasta suurim saavutus;  mis on meie koolis muutunud seoses programmi tulekuga   2. Kuidas muuta Rohelise kooli programmi tegevused nähtavamaks?   3 . Osavõt