Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva november, 2018 postitused

Metsapostkaart 2018

Juba 16.korda korraldab RMK konkurssi "Eesti koolilaste metsapostkaart", kuhu oodatakse Eesti koolide 1.-9.klassi õpilaste joonistatud postkaarte. Meiegi võtame konkursist osa - 2.a, 2.b, 2.c, 3.c, 4.a ja 4.b. Tänavuse konkursi teemaks on "Pühad metsas".  Kõigi esitatud tööde hulgast valib žürii välja 150 postkaarti, mis seatakse 18. detsembriks 2018 üles rahvahääletuseks RMK kodulehele  www.loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2018

Aktiivõppepäev 3.klassides

21. novembril toimus Kuristiku Gümnaasiumis aktiivõppepäev. 3.a ja 3.c aktiivõppepäeva teema oli "Loomariik".  8.00 alustati rühmades kodus ette valmistatud esitluste kuulamist. Esitlused olid imetajatest, putukatest, lindudest, kaladest, tigudest ja roomajatest. Järgnes esitlustest, piltidest, tekstidest väljapanekute kokku panemine ja ülesseadmine. Seejärel toimus loomafilmide vaatamine ja kokkuvõtted päevast. Tegevuste järgselt toimus ka hindamine.  Hinne läks loodusõpetuse ainesse. Lastele pakkus rõõmu iseseisvalt materjali koguda, kaaslastele näidata ja loodusteemadega tutvuda. Jäime tulemustega väga rahule.

Loovuskoolitus õpetajatele

Sügisesel koolivaheajal toimus Kuristiku õpetajate perele arendav loovuskoolitus. Kõik õpetajad said oma kätega valmis meisterdada savist anuma. Lemmikesemeteks olid erinevad taldrikud ja vaagnad, kõige armastatum kaunistusviis erinevad loodusega seotud motiivid – lilled, puulehed, puukoore muster. Koolitaja juhendas, kuidas metsa alt kuivanud kooretükke, oksi ja lehti korjates savisse huvitavaid mustreid saab vajutada. Valminud tööd on igati loodussõbralikud, omanäolise ning unikaalse disainiga.

Rohelise Kooli seminar ressursisäästlikust majandamisest

19.11 toimus Õpetajate Majas Rohelise Kooli seminar "Ressursisäästlik majandamine", millest võttis osa Aire Luugus. Seekordsel seminaril anti ülevaade, kuidas on erinevates asutustes korraldatud keskkonnaülevaatuseid. Siit ka koolituselt kõlama jäänud tuttavad mõtted, mille järgi me ka ise enamjaolt tegutseme. Esmasel keskkonnaülevaatusel on oluline kirja panna kohad, kus tekib keskkonnamõju. Toimub vaatlemine ja hindamine. Tuleb otsustada, millised keskkonnaaspektid omavad suurimat mõju, et nendega esmajärjekorras tegeleda. Oluline on kõigi töötajate kaasamine, koolitamine ja motiveerimine. Keskkonnaülevaatusel tuleb kaardistada kohad, kus jäätmed tekivad. Edasi hinnatakse, millised jäätmeliigid tekivad. Jäätmetekke vältimiseks tuleks vähendada paberi kasutamist. Eelistada tuleb kvaliteetsemate ning pikema garantiiajaga tooteid n arvutid. Vältima peaks kaupade ostmisel vähem väikepakenditega tooteid. Eelistada tuleb ohtlikke aineid mittesisaldavaid tooteid. Mööbli-ja teks

3.c klassi õppekäik loomaaeda

15. novembril käis 3. C klass õppekäigul Tallinna Loomaaias. Õppekäigu teemaks oli " Jääkaru ja Arktika elustik ".   Loomaaeda jõudes vaatlasime erinevate loomade pilte ning arvasime, kes nendest elavad Arktikas. Seejärel suundusime jääkarude juurde. Seal saime uusi teadmisi jääkarude kohta ning uurisime missugune näeb välja tema koobas. Jääkaru Aron pakkus palju rõõmu, kui otsustas vees mängima hakata ja läbi klaasi meile ennast lähemalt näitas. Käisime ka lumekakke vaatamas ning tutvusime nende eluviisiga.  K.Käärd

Lemmikloomatund 2.klassides

2.a, 2.b ja 2.c klassil oli esmaspäeval, 19. novembril lemmikloomatund. Meil käis külas Laura Nõmme Loodusmajast. Lisaks tuli koos Lauraga meile külla 70-aastane kilpkonn Kilbu. Tunni teema oli lemmikloomade pidamine ja kõik sellega seonduv. Kuna vähemalt pooltel lastel on kodus ka lemmikloom, siis oli teema igati vajalik ja pakkus palju äratundmisrõõmu. Laura arutles koos lastega, mida selleks peab tegema, et lemmikloomal oleks inimese juures hea elada. Ühiselt leiti, et peab teadma, mida loom sööb, missugust pesa ta vajab, peab teadma, kuidas hoida puhtust. Tähtis on ka see, et kõik pereliikmed saaksid aru, et nad peavad olema valmis looma eest hoolitsema terve looma eluea. Lemmikloomast saab pere liige. Lemmikloom pakub inimesele rõõmu ja seltsi. Kilpkonn Kilbu tatsas tunni ajal mööda klassi ringi, uuris ja tutvus ümbrusega. Ning pärast said kõik lapsed Kilbut lähemalt uurida ja talle pai teha. K.Ratassepp

Keskkonnaülevaatuse analüüs 2018

Tallinna Kuristiku Gümnaasium   ROHELINE KOOL   Keskkonnaülevaatus e analüüs   November 2018   Eesmärk:   Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis ja leida suurimad kitsaskohad.   Protsess:   Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist juhtis septembris Rohelise Kooli töörühm, kuhu kuuluvad kõigi kooliastmete õpilased, õpetajad ja lapsevanem. Vaadeldi 10 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös.   Keskkonnaülevaatus viidi läbi 8.-  1 9. oktoobril 2018. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme kolmes klassis, tulemused märgiti protokolli, kohapeal kuulati õpilaste mõtteid ja ettepanekuid antud teemal. Küsimuste arv igas küsitluses oli erinev, keskmiselt oli küsitlustes 10 küsimust. Õpilasi küsitleti kokku 9 küsitlusankeedi põhjal, elurikkus ja  õueala  olid liidetud üheks teemaks ja küsitluseks. Keskkonnaküsitlusi klassides viisid läbi ja protokollisid Rohelise