Otse põhisisu juurde

Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober, 2021 postitused

Viiendike abil muutus jalgsi liiklemine taas turvalisemaks

 Meie viiendad klassid märgistasid juba traditsiooniliselt taas kooli ümbruses paiknevaid ohtlikumaid ülekäiguradasid, et teha kõik selleks, et jalakäija teekond kooli poole oleks võimalikult turvaline. Ülekäiguradade ette markeeritud tekstid kutsuvad liikleid üles peatuma, vaatama ja veenduma, et üle tee minek on ikka turvaline ja autod annavad jalakäijatele teed. Meie koolis on liikumine au sees ja kuna oleme piirkonnakool, on eriti soovitatav, et lapsed kasutaks kooli jõudmiseks keskkonnasõbralikke liikumisviise.

Liiklustarga liiklusnädal I kooliastmes

Kuristiku koolipere kasutab koolitulekuks usinalt jalgrattaid ja tõukerattaid. Seda näitab ka meie järjest suurenev jalgrattapark. Samuti nähtub keskkonnaanalüüsi tulemustest, et siiski järjest suurem osa kuristiklasi tuleb kooli ka jalgsi või ühistranspordiga. Septembris-oktoobris korraldati igas I kooliastme klassis liiklustarga liiklusnädal. Lapsi kutsuti üles tulema võimalusel kooli jalgsi või rattaga. Nädala jooksul sai iga laps oma koolituleku kohta märkida plakatile vastava kleepsu. Tublimaid tunnustati. Loodetavasti annavad sellised sellised vahvad algatused õpilastele indu rohkem liikuda.

Keskkonnaküsitluse tulemuste põhjal valmis selleaastane keskkonnaanalüüs

  Keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2021 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis ja leida suurimad kitsaskohad. Protsess: Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist koordineeris septembris ja oktoobris Rohelise Kooli töörühma juht K. Kisel ja keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli seekord elektrooniline, et saada võimalikult tõepärane vastuste valim ja analüüs oleks mugav. Siiski viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 15.09 – 8.10. 2021. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid MS Formsis, õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Küsimuste arv erines teemast lähtuvalt, keskmiselt oli küsitlustes 13-15 küsimust. E

I kooliastmes tähistati leivapäeva

Kolmapäeval, 13. oktoobril tähistasid väiksed kuristiklased traditsioonilist leivapäeva. Seekordse leivapäeva fookus oli kodus küpsetatud leival. Meie suureks rõõmuks olid väga paljud vanemad kodudes võtnud ette leivateo, et lapsed klassis saaksid maitsta ehtsat koduleiba. Ja kui uskumatult põnevad ja erinevad olid kõik need leivad: erinevad seemneleivad, leib küüslauguga, juuretiseleib, pärmiga kergitatud leib, rukkileib köömnetega, puuviljaleib, banaanileib, karask. Ka ei puudunud laualt erinevate rahvuste leivad: ungari hapendatud nisuleib, pakistani rahvusköögi lameleib chapati, türgi maisileib. Lapsed tutvustasid oma leibu ja kõik said degusteerida. Koduleibade retseptid kogusime kokku ning nendest teeme ühise retseptiraamatu. Igas klassis tehti lisaks erinevaid leivaga seotud tegevusi: vooliti plastiliinist leiba, mõistatati mõistatusi, lahendati ristsõna, otsiti koolimajast leivaga seotud piltmõistatusi, vaadati filmi, mängiti lauamängu, tutvustati oma pere lemmik poeleiba jne.

Kuristiku koolipere käis Tartus vaimset tervist edendamas

Reedel, 8. oktoobril käisid Kuristiku töötajad Tartus õppereisil. Õpilastel oli iseseisva õppimise päev. Kuna oktoober on vaimse tervise kuu, siis töötajate väljasõidu eesmärgiks oli ühendada meeldiv kasulikuga. Õpetajad külastasid erinevaid koole: Tartu Kivilinna Kool, Tartu Tamme Gümnaasium, LõunaTERA ning ProTERA. Koolikülastuste käigus tutvuti koolidega, vaadeldi põgusalt tunde, ühises vestlusringis vahetati kogemusi ning praktikaid. Ühiselt leiti, et väga vajalik oli tulla hetkeks välja igapäevasest töökeskkonnast ja vaadata ka oma tegemisi kõrvalpilguga. Kahepäevase väljasõidu kavast ei puudunud ka sportlikud tegevused veekeskuses.  Samuti osalesid töötajad psühholoog-pereterapeut Aet Lassi loengus, mis käsitles õpetaja vaimse tervise aspekte.