Otse põhisisu juurde

Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse küsimustik

Kliimamuutused
1.    Kas tuled hommikul jala kooli?
2.    Kas joote kodus sageli pudelivett?
3.    Kas sa sööd septembris sageli banaane, vaatamata sellele, et Eestis on sellel ajal palju õunu?
4.    Kas teie pere sööb sageli liha ja  vorsti?
5.    Kas teie peres jääb sageli toitu üle ja see viiakse prügikasti?
6.    Kas teie maakodus sügisel põletatakse lehti?
7.    Kas sa oled istutanud mõne puu?
Meri ja rannik
1.    Kas oled leidnud rannast tühje plastpudeleid ?
2.    Kas oled rannas näinud õlist vett?
3.    Kas oled näinud rannas lainetuse uuristavat tegevust?
4.    Kas oled talvel toitnud veelinde?
5.    Kas teete klassiga õppekäike mere äärde?
6.    Kas õppetundides räägitakse mere saastumisega seonduvatel teemadel?
7.    Kas oled suvel vees näinud sinivetikaid?
8.    Kas sa tead, kuhu läheb meie reovesi?
Transport
1.    Kas hommikul on kooli ees palju või vähe autosid?
2.    Kas hommikune liiklus kooli ees on turvaline?
3.    Kas sa tuled hommikul jalgsi kooli?
4.    Kas sa lähed jalgsi koju?
5.    Kas sa tuled kooli jalgratta, tõukeratta, rula, rulluiskudega?
6.    Kumb transpordivahend saastab sinu arvates rohkem – buss või auto?
7.    Milline transpordivahend ei saasta loodust?
8.    Millise transpordivahendiga liiguvad päeva jooksul sinu pereliikmed?
Vesi
1.    Kuidas hindad enda vee kasutust? Kas sa kasutad enda arvates liiga palju puhast vett?
2.    Kas sinu meelest peaks inimesed vähem vett kasutama?
3.    Kas sa tead mis tähendavad kaks nuppu tualettpoti loputuskasti kaanel?
4.    Kas kasutad rohkem sooja või külma vett?
Sooja/ külma
5.    Kas käid vannis või dušši all?
vann/ dušš
6.    Kas sinu peres pestakse nõusid käsitsi või nõudepesumasinaga?
käsitsi/ masinaga
7.    Kui palju sa päevas vett joogina tarbid?
alla 1L/ ligikaudu 1L/ üle 1L
8.    Kas sa paned hambaid pestes vee kinni?
9.    Kas kasutad kraanivett joogiveena?
Tervis ja heaolu
1.    Kas sa saad koolis piisavalt liikuda ja mängida?
2.    Kas sa oled nädalavahetusel piisavalt õues?
3.    Kas sulle meeldib koolis olla?
4.    Kas sa kasutad vahetundides nutitelefoni?
5.    Kas sa tead, mis on kiusamisvaba keskkond/kool?
6.    Kas õppetunnis toimuvate tegevuste ajal on ka liikumispausid?
7.    Kas sa kasutad tihti kooli tervishoiu kabinetti?
8.    Kas sa pesed käsi enne söömist?
9.    Kas sa tead, milline on tervislik toit?
10.Kas sa sööd koolis salatit, puu- ning aedvilju?
11.Kas sinu jaoks on meie koolisöökla toiduportsjon piisav?
12.Kas viid tihti sööklas osa söömata jäänud toitu tagasi?
13.Kas sa sööd koolis suppi?
14.Kas sa läheksid sööma 13.45 koolipäevast järgi jäänud toitu?


Globaalne kodakondsus
1. Kas tundides on räägitud teemal, kuidas meie igapäevane tegevus võib mõjutada inimeste elu kogu maailmas?
2. Kas sa pead oluliseks erinevate loomaliikide, loodusvarade ja kultuuride säilitamist kogu maailmas?
4. Kas sa tead midagi „Fair Trade“(õiglase kaubanduse) kaubamärgistusest:
5. Kas koolis on käsitletud ökoloogilise jalajälje teemat? (7.-12. kl)
6. Kas tundides räägitakse meie planeedi jätkusuutlikkusest?
7. Kas sa oled osalenud koos pere või klassiga keskkonnateemalistes heategevusprojektides? (koristustalgud, loomade varjupaik, Teeme ära!, sõpruskoolid teistes riikides)
8. Kas õppetöös kasutatakse teiste maade muinasjutte ja muusikat?
9. Kas meie koolis rõhutatakse, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu?
10. Kas koolis tutvustatakse teiste maade kombeid ja toitu?
Elurikkus
1.    Kas kooli territooriumil on tehtud midagi elurikkuse tõstmiseks?
2.    Kas meie koolis on esteetiliselt hästi kujundatud loodusnurk taimedega?
3.    Kas meie kooli õuealal on loodud võimalused õuesõppeks?
4.    Kas meie kooli õuealale on paigaldatud lindudele pesakaste või toidumajakesi?
5.    Kas oled kooli õuel kasvavatel puudel märganud linnupesi?
6.    Kas sa tead, millised puu-ja põõsaliigid kasvavad kooli territooriumil?
7.    Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud?
8.    Kas kooli territooriumil on ala, mida ei niideta?
9.    Kas oled uurinud, millised putukad elavad kooli territooriumil?
10.Kas klassides on toataimi?
11.  Kas sa tead, mitu olmejäätmete ja biojäätmete prügikonteinerit on kooli õuealal?
12.Kas kooliõuel kasvatatakse lilli?
13.Kas õuealal on piisavalt ronimis- ja turnimisvahendeid?
Energia
1.    Kas jätad ruumist lahkudes tule põlema?
2.    Kas jätad arvuti või teleka tööle, isegi kui ei kasuta/vaata neid?
3.    Kas paned päeval toas tule põlema, kui Päike paistab?
4.    Kas keegi su perekonnas/sugulastest sõidab elektriautoga?
5.    Kas teil kodus kasutatakse päikseenergia toimel töötavaid seadmeid?
(Kui mitu kodumasinat/tehnikavahendit teil õhtuti elektri abil töötavad?)
6.    Kas te olete rääkinud oma perega elektrisäästmisest?
7.    Kui teadlik sa oled taastuvenergiast?
8.    Kas kustutate kõik tuled ööseks, kui magama lähete?
9.    Kas teie kodus mängib telekas terve õhtu?
10.Kas sa lülitad ööseks arvuti, arvutiseadmed välja?
11.Kas sa oled mõelnud, kui palju elektrit sa päevas kulutad?
12.Millal sa oma telefoni laadima paned? (kui tühjaks saab, iga öö – olenemata akuseisundist, kogu aeg kodus olles on laadimas).
13.Kas sa tead, mille peale kulub kodus kõige rohkem elektrienergiat?
14.Milliseid lambipirne Te kodus kasutate? (hõõglamp, halogeenlamp, säästulamp, led-lamp).

Prügi/jäätmed
1. Kas sa sorteerid prügi?
2. Kas sa tead kuidas sorteerida prügi?
3. Kas prügi sorteerimine on oluline?
4. Kas sa viskad prügi maha?
5. Kas sa viskad taara koolis spetsiaalselt selle jaoks mõeldud taaraprügikasti?
6. Kas sa viskad vanad/väikseks jäänud riided prügikasti  või teed nendega midagi muud?
7. Kas teie peres tekib palju jäätmeid?
8. Kas sa saaksid midagi teha, et prügi oleks vähem?
9. Kas sa tead, kuidas kasutatakse sorteeritud prügi? Nt plastikpudelid, klaas
10. Kas sorteerimata olmeprügist on võimalik ka midagi kasulikku toota?
11. Kas sa tead, kuhu viia ohtlikud jäätmed?
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat