Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli ürituste/väljasõitude kalenderplaan

Tervis ja heaolu:
MTÜ Lastekaitse Liit projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2015 a. 2017/1018 õppeaastal liitusid programmiga 1.b, 2.b ja 2.c
Liikuma kutsuv kool – kogu õppeaasta
21.09.2017 spordipäev 5.-12.klass
22.09.2017 spordipäev 2.-4. klass
26.09.2017 suur matkapäev, mille avas Gerd Kanter
Spordinädala raames toimus 28.09 pikkadel vahetundidel discolfi raja läbimine õues, vabavisete võistlus võimlas, saapavise õues.
25.09.2017 kriisilaste kokkusaamine direktori juures
26.09-10.10.2017 kehalise aktiivsuse mõõtmise võimalus personalile
1.11.2017 koolis käivitus tasuta loodusteaduste huviring 3.-9. klassile
13.11 – 17.11.2017 vaimse tervise nädala tegevused 5. - 9. klassile
21.11.2017 Huvihariduse päev Tondiraba huvikoolis 2. klassidele
13.12.2017 3.c politsei loeng „Turvaline käitumine“
14.12.2017 Võimlemispidu ja rammumehe võistlus 6. -12.klass
21.12.2017/15.01.2018 Hammaste kontroll 1.- 6.klass – Pirita Hambaravi OÜ
Kogu õppeaasta vältel toimuvad kõikidele klassidele Ida-Harju politseijaoskonna poolt pakutavad loengud. Teemadeks olid: Legaalsed ja illegaalsed uimastid, vägivald, internetiohutus, turvalisus koolides.
26.01.2018EV 100 jooks - kingime Eestile sportlikud 100 km. Osalevad 1. -10. klass.
06.02.2018 Noorsoopolitsei loeng 3.b klassile "Internetiohud"
06.02. 2018. Aasta tegijad looduses - Reet Kristiani tund 3.a ja 3.b klassile.
07.02.2018 4.- 11. klasside spordipäev (4.-5.kl Tondiraba jäähallis uisutamine, 6.-11.kl Kõrvemaal suusatamine)
13.02.2018 1.-3. klasside spordipäev/vastlapäeva tähistamine.
06.03.2018 Muuseumitund Lennusadamas "Kiirteed Ookeanis" - 3.a, 3.b
06.03.2018 Aasta tegijad looduses - Reet Kristiani tund 3.c. klassile
07.03.2018 Muuseumitund Lennusadamas "Kiirteed Ookeanis" - 3.c
20.03.2018 Puhta vee viktoriin - 5. klass
27.03.2018  Noorsoopolitsei loeng 3.b klassile "Internetiohud" - 3.a
04.04.2018 Smuutituur - 6.a
16.04-20.04 2018 Südamenädala üritused: Plakatid teemal"Toitumine ja tervis". Õppepäeva teised ainetunnid algavad muusika saatel võimlemisega - võimlemisharjutuste ettenäitajad Rohelise Kooli töörühma õpilased - kogu koolipere
18.04.2018 Kogemusseminar "Liikuma kutsuv kool j aseiklusraja avamine"
19.04.2018 Maa päeva viktoriin - 3.-6. klassid
03.05. 2018 Käte puhtuse kontroll spetsiaalse aparaadiga peale kätepesu ja enne söömist - Tervishoiutöötaja Katrin Kaev - kõik klassid
mai - alkofilmide näitamine(alkoholi mõju tervisele) 9. ja 12. klassid
mai - tunnid kolivad õue
06.06.2018 Aktiivõppepäev - Eestimaa loodus/keskkond - kogu koolipere

Prügi ja jäätmed:
20.09-24.09.2017 osavõtt jäätmetekke vähendamise nädalast: „Korduskasuta-anna esemele uus elu“, selle raames 3.klasside vanalinna meisterdused jäätmetest(papp-karbid, plastiktopsid).
22.11.2017 jäätmetekke vähendamise veebiviktoriin 7.-9.klassidele
30.10.2017  2.a klass KIK programm „Pandipakendite taaskasutamise lugu“ Eesti Pandipakendis.
1.11.2017  7. c klass KIK programm „Pandipakendite taaskasutamise lugu“ Eesti Pandipakendis.
31.10.2017  2.c, 2.d, 3.d, 4.a, 4.c KIK õppeprogramm Puhta vee teemapark.
1.-25.11.2017 klasside keskkonnareeglite koostamine
25.11.2017 Tallinna Keskkonnaameti ja Energia Avastuskeskuse perepäev „Prügi ressursiks“
8.01-12.01.2018 rõivaste ja jalatsite taaskasutamise laat
september 2017 - mai 2018 vanadest asjadest uute meisterdamine õpilaste loovtöödena (topsidest lumememm, teksastest kotid)
01.02.2018 Alates veebruarist alustavad ISS koristajad prügi eraldi sorteerimist. Prügikastid valmivad õpilaste kaasabil(vanad tünnid).
12.02.2018 Rohelise Kooli töörühma töötuba - siltide kavandamine prügi eraldi sorteerimiseks mõeldud prügikastidele(pandipakend, olmejäätmed, paber ja papp).
Veebruar 2018 - sihtotstarbeliste prügikastide sildistamine ja paigaldamine kõikidele korrustele
Veebruar 2018 - pabernukkude meisterdamine söökla kaunistamiseks - lõngajuppidelst juuste meisterdamine(taaskasutus) - 2.-4.klass
09.0.20184 Sorteerimismäng "Keskkonnake" 1.klassidele - Eesti Taaskasutusorganisatsiooni kampaania.
11.05.2018 Koristustalgud koostöös LOV Linnamäe teel - Rohelise Kooli töörühma õpilased koos keskastme õpilastega.

Globaalne kodakondsus:
sept 2017-juuni 2018 "Kiusamisest vabaks" Osalevad 1.-2. klassid.
19.12.2017  4.-9.klassid Ungari jõulutraditsioonid – korraldajaks Ungari vabatahtlik Richard
22.01-23.02.2018 aktiivsed inglisekeelsed osalustunnid teemal „Fair trade and ecological footprint“ kõigile II kooliastme õpilastele:
Richardi Fair Trade/õiglase kaubanduse aktiivsed töötoad
31.01 7.a ja 8.b
06.02 8.a ja 9.a
8.02 7.c
13.02 8.c
26.03 Rohelise Kooli töötoad "Ökoloogiline jalajälg" 5.-7.klass  - vabatahtlik Richard
16.04-20.04. 2018 rahvustoitude nädal sööklas
30.03.2018 Festival "Kultuuridevaheline dialoog" - Moskva ja Sankt-Peterburgi laulvad pealinnad. Osalevad 7.c, 8.c, 9.a, 10 a,b. Seotus ainekavaga - naaberriigid, nende kultuur ja looming. Õpitava keelega seotud kultuuriruumi kuuluva riigi ja selle tutvustus läbi kultuuri.
19.04.2018 Maapäeva viktoriin - 3.-6.klassÕpetajate koolitused:
26.09.2017 Tallinna haridusjuhtide keskkonnakonverents Energiakeskuses – Karmen Kisel
17.10.2017 Rohelise kooli seminar Õpetajate Majas – Aire Luugus
07.11.2017 Ressursikulu analüüs Õpetajate Majas – Katrin Näär, Aivar Suursaar
20.11.2017 „Oskuste õppemeetodid. Probleemne käitumine“ Õpetajate Majas – Külli Ratassepp, Viia Hang
23.11.2017 Rohelise kooli seminar „Prügi ja jäätmed“ Õpetajate Majas ja Irus – Ly Melesk, Aire Luugus
24.11.2017 Liikumiskonverents Tartus – Raino Liblik, Triin Tibar
08.02.2018 Rohelise kooli seminar "Liikuvus ja transport" Mustamäe Reaalkoolis - Hanna Kivila
16.03.2018 Rohelise kooli seminar "Keskkonnasõbralikud energia tootmise viisid kütmisel, liigirikkus" Õpetajate Majas - Aire Luugus
22.03.2018 Veepäev Tallinna Tehnikakõrgkoolis - Ele Maarika Sooväli
13.04.2018 Rohelise Kooli Rohelise lipu taotluse kirjutamise nõustamine Õpetajate Majas- Aire Luugus


Koolitus vanematele:
07.12.2017 „Kuidas toetada last koduses õppimises“ – Ruuda Lind

FEE ülemaailmsetel keskkonnategude päevadel osalemine:
18.04.2018 Kooli territooriumil seiklusraja avamine - Tervis ja heaolu, 18.04 Koolis külas Liikumislabor - Tervis ja heaolu, 19.04 Maa päeva viktoriin - Prügi ja jäätmed, 3.-5. klass, 20.04 Kultuuride dialoog - 8.-11 klass -Globaalne kodakondsus.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat