Otse põhisisu juurde

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi haridusliku lõimumise projekt "Õpime koos ja kõikjal" eesti ja vene emakeelega õpilasteleSeptembris-oktoobris 2017 sai teoks haridusliku lõimumise projekt Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Läänemere Gümnaasiumi 1. klasside õpilastele.  
Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis õpib ligi 40% eesti keelest erineva kodukeelega õpilasi. Sellest tulenevalt oli projekti eesmärk toetada muu kodukeelega õpilasi eesti keeles õppimisel, aidata neid koolis toimetulekul. Samuti pakkuda tuge lastevanematele oma laste abistamisel. 
Projekti tegevused olid valitud selliselt, et need toetaksid suhtlemisoskust eesti keeles, eestikeelse sõnavara arengut, toimetulekut erinevates situatsioonides, liikluses. Kuristiku ja Läänemere koolide 1. klasside õpilased said nelja järjestikuse päeva jooksul koos tegutseda. 
3. oktoobril 2017 toimus liikluspäev Kuristiku gümnaasiumis. Tegutsesid erinevad töötoad: esmaabi andmine ja elustamine, liiklusmäng, liiklusmärkide tutvustamine, liiklusvideote vaatamine, tegevused liikluslinnakus, tõukerataste takistusraja läbimine. 
4. oktoobril oli meisterdamise-nuputamise päev. Pandi kokku ja tehti ise puslesid, tangrameidvooliti plastiliinist loomi, joonistati, töötati BeeBot robotitega. 
5. oktoober oli spordipäev Läänemere gümnaasiumis, kus toimusid erinevad teatevõistlused, liikumis-tantsulised tegevused, pallimängud. 
6. oktoobril toimus projekti lõpetamine Kuristiku gümnaasiumis. Toimus karneval, mõistatuste mõistatamine, ühine tantsimine ja tordisöömine.   
Toimusid ka loeng-seminarid lastevanematele teemal „Kuidas toetada oma last õppimisel“. Külalisesinejaks Tallinna õppenõustamiskomisjoni koordinaator Ruuda Lind.  
Nii õpperühma töös kui ka üritusi tehes kasutati võimalikult palju aktiivõppemeetodeid ja meeskonnatööd, mis soodustasid lapselt lapsele õppimist, loomingulisust, õpilaste omaalgatust. Läbi mängude ja sportlike tegevuste tekkis soodus pinnas erinevatest rahvustest õpilaste omavaheliseks suhtlemiseks. Läänemere gümnaasiumi keelekümblusklasside õpilased said hea võimaluse praktiseerida eesti keelt läbi erinevate arendavate tegevuste. 
Muukeelsete õpilaste eestikeelse õppe toetuseks on Kuristiku gümnaasiumis avatud täiendav eesti keele õppe rühm 1. klasside õpilastele (pikapäeva-keeleõpperühm), mida viib läbi õpetaja Ellen Plaado.  
Tallinna Läänemere Gümnaasiumist aitas projektitegevusi ette valmistada ja ellu viia õpetaja Marge Visnapuu. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis vedasid projekti õpetajad Viia Hang ja Külli Ratassepp. Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Osalesime taas Rohejahil

Juba traditsiooniliselt kogume igal talvel alumiiniumist küünlaümbriseid ja vanaelektroonikat. Nii ka sel aastal. Selle aasta "saak" oli küll veidi tagasihoidlikum kui eelnevatel aastatel, ent saime siiski anda oma panuse keskkonnasõbralikkuse poole liikumisel. Aitäh kõigile kogujatele!  

Meie õpilasi saatis edu teadustööde konkursil

Kirjutab õpilastööde juhendaja õpetaja Andre Roden: 9.–10. aprillil toimus Tartu AHHAA keskuses õpilaste teadusfestival juba 23. korda, kuid see kord oli eriline, sest õpilasuurimuste konkursi lõppvoorus oli esindatud ka meie oma Anastassia Võsa ainulaadne uurimistöö „Hüdrofiilsete ja hüdrofoobsete lahustite mõju valkude interaktsioonidele: molekulaardünaamiline modelleerimine“. Olime tunnistajaks, kuidas Anastassia vaimustas komisjoniliikmeid sorava jutuga ja ei jäänud neile kunagi vastust võlgu. Jutu taustaks tehtud ilmekas poster tõmbas ligi nii karvaseid kui sulelisi, nii suuremaid kui pisemaidki külalisi. Kuigi uurimistöö täitis väga olulist ja kaua püsinud lünka valkude struktuurimuutuste uurimises, ei peetud seda rahalise auhinna vääriliseks. Sellegipoolest, kõik valatud higi, veri ja pisarad (viimased peamiselt juhendaja silmist) tasusid end ära, sest pelgalt lõppvooru valituks osutumine on tohutu tunnustus, mis näitab, kui suur oli autori panus Eesti teadusesse. Auhinnal on lõ

Toimus järjekordne Rohelise kooli veebiseminar teemal "Elurikkus ja õueala"

9. aprillil toimus Rohelise kooli võrgustikuseminar teemal "Elurikkus ja õueala". Osalejad said kuulda ettekandeid põnevate ideedega, kuidas antud teemasid Rohelise kooli igapäevaelus ja õppetöös käsitleda.  Väga vahva idee tuli Laupa koolilt, kus abituriendid külvasid kevadel porgandiseemneid kingituseks sügisel kooli asutvatele 1. klasside õpilastele. Vahvaid mõtteid oli veelgi, nagu näiteks vanade T-särkide ribadest istumisaluste punumine või toalilledele puidujääkidest nimesiltide tegemine.