Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli koosoleku protokoll nr 7

Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Rohelise Kooli projekti koosoleku
protokoll 7. mai 2018, nr. 7
Tallinn
Algus 14.00, lõpp 14.30
Juhatas: Karmen Kisel ja Aire Luugus
Protokollis: Lilian Vehk, 10.b klass
Võtsid osa: Katrin Näär, Hanna Kivila, Triin Tibar, Külli Ratassepp (lapsevanem), Patricia Puusepp 7C, Häli Öösalu 4B, Lisette Lind 6A, Karmen Silm 6A, Jan Anders Võisula 8B, Teele Pallas 3A, Lilian Vehk 10B, Henry Elmest 4D, Rasmus Õunap 3B, Milena Beloussova 4B, Darja Kisseljova 6B, Merit Matsalu 8A, Lydia Skrabutenas 8A, Silver Saatväli 9B, Marleen Kadak 6B,

Päevakord:
1. Heakorratalgud Linnamäe teel
2. Rohelise kooli aastaaruandest
3. Esialgsed plaanid järgmiseks õppeaastaks
4. Keskkonnakäpa konkursil osalemine


1. Heakorratalgud Linnamäe teel
KUULATI:
Aire Luugus rääkis, millist ala tuleb linnaosavalitsuse palvel reedel, 11. mail korrastada ja andis ühtlasi teada, et LOV korraldab laste jaoks prügikotid, kindad, töövahendid ja ka söögi ja joogi peale tööpäeva. Talgud toimuvad Linnamäe tee 17/19 kõrval haljastatud alal.
Karmen Kisel informeeris Rohelise kooli töörühma päeva korralduslikust poolest. Kell 9.20 lähevad õpilased sööma ja kell 9.40 on start kooli eest. Koristamine algab kell 10.00 ja kestab planeeritavalt kuni 13.00. Seejärel saavad lapsed süüa ja juua.
Kisel rääkis, et koristama lähevad 40 õpilast, haaratud on 3.-11. klassid, lõpuklassid välja arvatud. Kuna Rohelise kooli töörühmas nii palju õpilasi pole, palutakse klassijuhatajatel leida klassidest, kus liikmeid roheliste rühmas pole, koristustalgutele 2-3 osalejat.

OTSUSTATI:
1.1 Karmen Kisel saadab klassijuhatajatele kirja, et hiljemalt kolmapäevaks, 9. maiks leitaks igast klassist 2-3 osalejat koristustalgutele.

2. Rohelise kooli aastaaruandest
KUULATI:
Aire Luugus andis teada, et meie Rohelise kooli aastaaruanne on Sirje Aherile haridusametisse edastatud. Hetkel ootame komisjoni otsust, kas meie kooli tunnustatakse rohelise lipuga. Kõige keerukam oli aruandesse ressursikulu analüüsi tegemine, aga ka see sai lõpuks tähtajaks valmis.

3. Esialgsed plaanid järgmiseks õppeaastaks
KUULATI:
Aire Luugus rääkis uue õppeaasta plaanidest. Sügisel tuleb uuesti teostada keskkonnaülevaatus ja teha keskkonnaanalüüs, mille põhjal koostada tegevuskava. Luugus küsis, kas töörühma õpilastel on juba ettepanekuid, mida võtta ette järgmise aasta peateemade raames. Teemades on 2018./19. õppeaastal:
* Kliimamuutused
* Transport
* Õueala
Õpilaste hulgast tuli mõte, et õuealal võiks sel suvel mingi nurga niitmata hoida ja siis saaks sügisel uurida, millised taimed meie õuealal kasvavad.
Aire Luugus rõhutas, et tuleb mõelda tegevusi, millesse oleks kaasatud suurem osa õpilasi, võimalusel terve kool.

4. Keskkonnakäpa konkursil osalemine ja kokkuvõte keskkonnarühma tööst 2017/18
KUULATI:
Karmen Kisel andis teada, et meie roheliste töörühm on esitatud Keskkonnakäpa konkursile. Keskkonnakäpp on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustus, kus auhindu antakse välja mitmes kategoorias. Meie Kuristiku Roheliste töörühm kandideerib õpilasrühma/klassi kategoorias.
Töörühma eesmärk on tõsta kõigi õpilaste ja ka nende perede teadlikkust keskkonnakaitse teemadel, selgitada säästliku tarbimise olulisust, propageerida tervislikku rohelist eluviisi ja korraldada koolis erinevaid algatusi, töötubasid, võistlusi ning vabatahtlikke ühiskonnale kasulikke ettevõtmisi õpilaste teadlikkuse tõstmiseks ja algatusvõime toetamiseks.
Kisel tegi ka kokkuvõtte Kuristiku roheliste töörühma tööst lõppeval õppeaastal. Tähtsaimaks saavutuseks peame õpilaste algatusel prügi sorteerimise sisse viimist koolimajas koostöös meie koristusfirmaga. Õpilased kujundasid ise prügikastid ja viisid läbi teavitustöö kaaslaste hulgas. Keskkonnateadlikkuse teema on ühendatud ka õppekavaga, toimunud on mitmed lõimitud aineõpetust toetavad töötoad, kus inglise keeles toimuva tegevuse läbi selgitati õpilastele õiglase kaubanduse ning ökoloogilise jalajälje temaatikat. Kõik klassid on keskkonnatöörühma juhendamisel välja töötanud oma keskkonnareeglid, millest terve õppeaasta vältel on püütud kinni pidada. Toimunud on heategev taaskasutuslaat. Õpilastele on tutvustatud ka prügi taaskasutamise võimalusi (nagu nt vanade liimipulkade kogumine 3D-printeri tarbeks). Tulemas on koristustalgud. Kõigi arvukate toimunud tegevustega saab tutvuda meie keskkonnablogi vahendusel.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat