Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli seminar teemal "Kliimamuutused"

Karmen Kisel osales 30. oktoobril Tallinna Õpetajate Majas toimunud Rohelise kooli seminaril, mille põhiarutlus oli seekord teemal: Kas kliima kisub käest? Väga huvitava ettekandega esines riigikogu liige ja endine keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus. 10-15 aastat tagasi ei olnud kliimamuutus eriline teema, arenenud riigid tõid vabanduseks, et pole mõtet üle mõelda ja küllap see on mööduv nähe. Tänaseks on aru saadus, et meil tuleb käesoleval sajandil rida pista nelja väga suure probleemiga, milleks on rasvastiku kasv (kasvab võrreldes varasemaga väga kiiresti aj eriti arenguriikides), vananemine (kui 2015. aastal oli 12% elanikkonnast pensionieas, siis 2050. aastaks on juba 21% elanikest pensionärid), tehnoloogia areng (mõju inimkonnale on väga suur, töökohad automatiseeritakse) ja kliimamuutus, mis on selle sajandi suurim väljakutse kõigile riikidele. Pentus-Rosimannus rääkis, et 8000 aastat on meie kliima olnud küllaltki stabiilne stabiilne ja oluliste muutusteta, tööstusrevolutsiooni saabudes algas soojenemine. Kasvuhoonegaaside tase on kõrgeim viimase 400000 aasta jooksul. Meie piirkonna jaoks tähendavad muutused eelkõige seda, et hakkavad sagenema äärmuslikud ilmaolud – kuum, tormid, paduvihmad. Maailma mastaabis ajab kliimamuutus sel sajandil liikuma hinnanguliselt 200 miljonit inimest, kellest saavad nn kliimapagulased, rääkis Pentus-Rosimannus. Umbes 1 miljard inimest elab juba täna suures veepuuduses, 21. sajandi lõpuks on veeta 2,5 miljardit inimest. Toodi näide Aegna-suurusest saarest, kus täna elab umbes 180000 inimest ja kus puudub igasugune mageda puhta vee varustus. Kogu vesti tuuakse saarele plastpudelites, mis tekitab tohutul hulgal prügi. Mida me saame kliimamuutuste osas ette võtta? Eestis peaks esikohal olema teema, mida võtta ette meie elektrimajandusega, st milliseid elektri tootmise võimalusi meil peale põlevkivi oleks. Hetkel on põlevkivi Eesti saasteallikas nr. 1, see viib meid Euroopa kolme kõige suurema saastaja hulka. Alternatiivid oleks tuumaenergia, mille rajamine on ala üle meie võimete või taastuv energia (tuule-, päikese- ja vee-energia), mille kasutamisega on aga see probleem, et napib veel sobivaid akusid ja salvestajaid, mis aitaks sellist energiat koguda. Kokkuvõtteks ütles Pentus-Rosimannus, et me kõik saame kliimamuutuse aeglustamiseks midagi ära teha. Märksõnad on: taaskasutamine, energia kokkuhoid ja tark tarbimine. Süüa tasub toitu, mis on meie kodu lähedal kasvatatud, liikumiseks tuleks kasutada ühistransporti või jalgratast. Oma olmejäätmeid tuleks liigiti sorteerida. Vähemalt korra nädalas võiks kõik süüa ainult taimetoitu. Ühe kilo veiseliha kasvatamiseks kulub 15 tonni puhast vett!

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat