Otse põhisisu juurde

4.d klass Nõva külastuskeskuses

4.d klass käis 11. veebruaril talvisel väljasõidul Nõva külastuskeskuses ja Peraküla metsa matkarajal. Programmi nimeks oli "Metsarahva talvised toimetused", mille käigus uuriti, kes on metsarahvas - kas linnud, loomad või ka meie kui talvel metsas kõnnime. Uuriti lindude–loomade tegevusjälgi, kuidas nad pika ja lumerohke talve üle elavad, kuidas ennast külma eest kaitsevad. Räägiti meie võimalustest neile raskel talvel abiks olla. Matka käigus jõuti ka Nõva rand üle kaeda, et oskaks suvel seda uuesti üles leida, kuna teatavasti on Nõva rannas "laulev liiv", mida lapsed said juba eelnevalt külastuskeskuses mikroskoobiga uurida. Lõpuks suunduti päeva lõpus  kosutavale piknikule värskes õhus  kaasa võetud toiduga, programmi poolt pakuti ka marjateed.  Lastele väga meeldis selline õppekäik, kuna see oli rutiinivaba ja sai klassiruumist välja värsket õhku  hingama ning uusi teadmisi ammutada. Kuna lastel oli seal väga palju erinevaid tegevusi, siis leidis igaüks endale midagi huvitavat - kellele meeldis erinevate maade liivu uurida, kellele loomade jalajälgi jahtida, kellele arendavaid keskkonnateemalisi lauamänge mängida, kellele niisama looduses jalutada ja värsket õhku hingata. 
Liis Tisler
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat