Otse põhisisu juurde

Ressursikulu analüüs 2018/2019


Ressursikulu analüüs 2018/2019
  
Analüüs on koostatud 10.a ja 10.b klassi õpilaste poolt ainetundide raames. Võrreldud on kulusid aastatest 2016-2018. 2019. aasta kuluandmeid võrdleme järgmisel õppeaastal eelneva kahe aastaga.

Küttekulude võrdlus

Võrdlesime Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi soojuse kulu aastatel 2016-2018. Soojust kasutame maja kütmiseks. Tulemustes tuli välja, et soojust kasutame me kõige vähem suvel, sest siis ei toimu koolitegevust. Kõige rohkem kulutati soojust talvel, sest siis on õhk külmem ja toimub täismahus koolitöö.

Tulemused olid järgmised :
Aastal 2018 kulutasime kokku 824,169 W.
Kõige rohkem kulutati soojust veebruaris ja kõige vähem augustis.

Aastal 2017 kulutati kokku 776,74W.
Kõige rohkem kulutati soojust jaanuaris ja kõige vähem augustis.


Aastal 2016 kulutati kokku 742,44W.
Kõige rohkem kulutati soojust jaanuaris ja kõige vähem juulis.

Kokkuvõttes kulutati kõige rohkem soojust aastal 2018 ja kõige vähem 2016.
Aastate keskmine oli 781,116W

Keskmise temperatuuri ning soojuskasutatavuse võrdlused
2018 aasta keskmine soojuskasutatavus oli 824,169W, keskmine temperatuur 7,1C.
2017.aasta keskmine soojuskasutatavus oli 776,74W, keskmine temperatuur 6,3C.
2016.aasta keskmine soojuskasutatavus oli 742,44W, keskmine temperatuur 6,6C.

Soovitused
Soojust oleks võimalik kokku hoida, sest hetkel on soojuskasutatavus kõige kõrgem aastal, mil ka temperatuur on kõrgeim. 
Koostajad: Liisa-Maria Lest, Anete Liis Sikk, Patrick Stamm. 


Kätepaberi kulu analüüs
Kätepaberi kulu analüüs Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis aastal 2016
Kätepaberit kasutati TKGs aastal 2016 kokku 990 inimese peale 321 pakki, keskmiselt telliti kuus 26,75 pakki. Pakis on 150 paberit. Ühe inimese peale läks aastas 0,32 pakki paberit, mis on 48 paberit inimese kohta.


Kätepaberi kulu analüüs Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis aastal 2017
Kätepaberit kasutati TKGs aastal 2017 kokku 990 inimese peale 525 pakki. See on 204 pakki rohkem, kui aastal 2016. Keskmiselt telliti 43,75 pakki. Ühe inimese peale läks 0,53 pakki, mis on 0,21 pakki ehk 31,5 paberit rohkem, kui eelneval aastal.


Kätepaberi kulu analüüs Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis aastal 2018
Kätepaberit kasutati TKGs aastal 2018 kokku 990 inimese peale 735 pakki. See on 210 pakki rohkem, kui aastal 2017. Keskmiselt telliti kuus 67 pakki. Ühe inimese peale läks 0,74 pakki ehk 111 paberit. See on 31,5 paberit rohkem, kui eelneval aastal.

Kolme aasta jooksul läks kokku 1581 pakki kätepaberit. See on 237 150 paberit. Ühe õpilase peale kulus 2 paberit nädalas. Meie arvates ei ole see märkimisväärne kogus.
Et kasutada veel vähem kätepaberit tuleks rohkem kasutada kätekuivateid.

Koostajad: Margaret Juhkam, Jelizaveta Gusseva, Markus Pedak, Artur Sepp
Vee tarbimise kulud


 
2016. aastal tarbiti kõige rohkem vett novembris ja kõige vähem juulis. Kokku tarbiti 2016. aastal 2786 m3 vett ning ühe inimese kohta 4,1 m3 vett.
2017. aastal tarbiti kõige rohkem vett mais ja kõige vähem augustis. Kokku tarbiti 2017. aastal 3218 m3 vett ning ühe inimese kohta 3,3 m3 vett.
2018. aastal tarbiti kõige rohkem vett mais ja kõige vähem augustis. Kokku tarbiti 2018. aastal 2833 m3 vett ning ühe inimese kohta 2,9 m3 vett.
Näeme, et kõige rohkem tarbiti vett kokku 2017. aastal, kuid inimese kohta tarbiti kõige rohkem vett 2016. aastal. Suurema veekoguse tarbimine kokku 2017 aastal võib olla tingitud sellest, et alates 2017. aastast on meie kooli õpilaste arv suurenenud.
Igal aastal veetarbimine inimese kohta väheneb. Inimese kohta vee tarbimine on vähenenud, sest koolis on toimunud palju infotunde ja õpilastele on räägitud, kuidas vee tarbimist vähendada lihtsate võtetega tänu sellele, et oleme liitunud Rohelise Kooli projektiga.
Koostasid: Vanda Pakina, Paula Pakina, Virsavia Treimane

WC paberi tarbimiskulude analüüs

Aasta 2017 aprillis ja oktoobris kasutati rohkem wc paberit , kui ülejäänud kuudel. Kõige vähem kasutati aasta 2016 juunis, juulis ja augustis. See võib sõltuda sellest, et suvel ei toimu õppetegevust. Iga aastaga on aasta keskmine wc paberi rullide kasutamine tõusnud, see võib sõltuda sellest, et suurenendud on õpilaste arv koolis.
WC paberi tarbimist saaks vähendada, kui rääkida inimestele, et nad prooviksid võimalikult palju kokku hoida. Võiks panna seinale memo.
Koostajad: Gregor Ojaveer, Theodor Peeter Linnap, Albert Baranov, Bogdan LabanovKoopiapaberi kuluanalüüs

Analüüsides Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi koopiapaberi tarbimise tabelit näeme, et 2016 aastal kasutati kokku 67500 lehte koopiapaberit, mis tähendab, et kuus kasutati keskmiselt 5625 lehte. Võtsime aluseks, et koolis kasutajate arv aastal 2016  on umbes 680 inimest, siis on inimese kohta umbes 4 lehte kuus. Aastas 1 inimese kohta kasutati 99 lehte koopiapaberit.
Aastal 2017 kasutati kokku 100 000 lehte koopiapaberit, et kuus kasutati keskmiselt 8333 lehte. Võtsime aluseks, et koolis kasutajate arv aastal 2017 on umbes 990 inimest, siis on inimese kohta umbes 8 lehte kuus. Aastas 1 inimese kohta kasutati 101 lehte koopiapaberit.
Aastal 2018 kasutati kokku 150 000 lehte koopiapaberit, et kuus kasutati keskmiselt 12 500 lehte. Võtsime aluseks, et koolis kasutajate arv aastal 2018 on umbes 990 inimest, siis on inimese kohta umbes 13 lehte kuus. Aastas 1 inimese kohta kasutati 151 lehte koopiapaberit.
Et vähem koopiapaberit kasutada tuleks teha rohkem elektroonilisi töid, töölehti jms.
Koostajad: Sylvia Ly Vahter, Laura Raesaar, Sandra Vill, Silver Saatväli
Elektrienergia tarbimise analüüs
Diagrammilt on näha Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2016-2018 aastate elektrikasutus. Tulbad kujutavad elektri tarbimist MWh.
Võrreldes 2016-2018 aasta elektrikulu, kulus kokku elektrit kõige enam 2018. aastal (328,76 MWh). 2018. aastal kulus kõige enam elektrit novembris, mil kulutati 39,883 MWh elektrit. Samuti kulus keskmiselt kõigi kuude kokkuvõttes kõige enam elektrit 2018. aastal, mis tarbiti ligikaudu 27,4 MWh elektrit. 2018.aastal kulus samuti ühe inimese kohta kõige enam elektrit – 0,365 MWh.
Kolme aastat võrreldes, hakkas elektri tarbimine kasvama 2016. aastast. Näiteks 2016. aastal kulus kokku 299,067 MWh elektrit, ent 2017. aastal kulus keskmiselt 25,1 MWh elektrit.
Ühe inimese kohta kulus elektrit kõige vähem 2016. aastal, mida oli ligikaudu 0,332 MWh. Seevastu 2017. aastal  kulus ühe inimese kohta juba rohkem elektrit – 0,335 MWh.
2017. aastal kulus kõige rohkem elektrit novembris – 33,749MWh. Samuti kulus kõige rohkem elektrit 2016. aasta novembris – 34,089MWh. Sellest ei erine ka 2018. aasta novembrikuu, kus kulus elektrienergiat 39,883MWh. Nagu näga, on aastatega suurenenud elektri tarbimine novembris. Seda võib seletada sellega, et novembris ei ole koolivaheaega ja tegemist on kõige pimedama kuuga aastas.
2016. aastal kulutati elektrit kõige vähem juulis – 6,078MWh. Samuti kulus 2017.aasta juulis kõige vähem elektrit – 6,116MWh. Sama jätkub ka 2018. aasta juulis – 4,908MWh. Aastatega võrreldes, on elektri tarbimine juulikuus väheke kõikunud. Juulis on elektri tarbimine koolimajas kõige väiksem, kuna ei toimu õppetööd ja enamik kooli töötajaid on sel ajal puhkusel. Tarbimise väike kõikumine võib tekkida siis, kui koolis teostatakse suvel remonttöid või toimuvad majas üritused.
Soovitused: Et koolimajas veel vähem elektrit tarbida, tuleks soojushulka/kütmist nt novembris vähendada ja selle asemel kanda kampsuneid (võtsime osa “Sooja kampsuni päevast”). Novembris kasvab oluliselt elektri tarbimise hulk ja seepärast ongi hea temperatuuri paari kraadi võrra klassides alandada. See säästaks aastas elektrit ja oleks ressursside mõttes kasulik. Samuti võiks ka teistel talvekuudel vähendada elektri tarbimist soojuse arvelt ja kanda soojemaid riideid. Pole mõtet kütta ruume, kus enamjaolt vähe viibitakse. Üheks soovituseks on ka see, et seadmed, mida parasjagu ei kasutata, võib lihtsalt välja lülitada(seadmed, mis on jäetud ooterežiimile, ei tee parasjagu kasulikku tööd ja tarbivad samas ikkagi elektrit). Samuti on lood ka klassiruumidega, kus tuleks vahetundide ajaks, kui keegi klassiruumis ei viibi, kustutada tuled.

Koostaja : Annabel Võerahansu
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Osalesime taas Rohejahil

Juba traditsiooniliselt kogume igal talvel alumiiniumist küünlaümbriseid ja vanaelektroonikat. Nii ka sel aastal. Selle aasta "saak" oli küll veidi tagasihoidlikum kui eelnevatel aastatel, ent saime siiski anda oma panuse keskkonnasõbralikkuse poole liikumisel. Aitäh kõigile kogujatele!  

9.b tüdrukud käisid Toidupangas vabatahtlikuks

9.b klassi tüdrukud käisid koos klassijuhataja Valentina Tsirihhovaga Toidupangas vabatahtlikuna abiks, et abivajajatele toidupakke valmistada. See oli nende klassi keskkonnategu. Klass võeti vastu rõõmuga ja seletati neile, mida tuleb pakkidesse panna. Enne pakkimist said loomulikult kõik tüdrukud endale uhked Toidupanga põlled. Pakkimise alal jaotati tüdrukud kahte gruppi. Ka klassijuhataja töötas koos tüdrukutega usinasti. Juba tunni ajaga suutis esimene grupp tüdrukuid nii palju pakke teha, nii et majonees sai otsa. Tehti paus, käidi vett joomas ja karastati ennast Toidupanga poolt vabatahtlikele mõeldud joogivalikuga. Pakke kogunes nii palju, et vahepeal oli vaja ruumi juurde teha. Lõpuks kui ruumi oli juurde tehtud, jätkasid tüdrukud tööd. Vahepeal pidi jälle kottidele ruumi juurde tegema, aga sellegipoolest suutsid 9.b tüdrukud oma töö pool tundi varem ära teha. Tüdrukud said raske tööga lihtsasti hakkama ja see käik tekitas mitmeski huvi seal edaspidigi käia. Vabatahtlik abista

Meie kooli õpilane vabatahtlikuna Maailmakoristuspäeva videoülekande meeskonnas New Yorgis

2023. aasta maailmakoristuspäeval käis koristamas 19,1 miljonit inimest üle kogu maailma. 16. septembril kell kell 16 Eesti aja järgi alustati New Yorgi Eesti Maja juhtimiskeskuses videoülekannet maailmakoristuspäevast üle maailma. Otseülekandes näidati nii eelsalvestatud intervjuusid enam kui 140 riigi vabatahtlike meeskondadega kui tehti ka otselülitusi erinevatest tegevuspaikadest. Ülekannet juhtis ajakirjanik Colm Flynn. Meie 12.a klassi õpilane Sebastian Sepp osales vabatahtlikuna maailmakoristuspäeva videoülekande loomisel New Yorgi Eesti Majas. Tema ülesanne oli olla kaamera taga ning muuhulgas käis ta ka filmimas intervjuusid kohalike inimestega New Yorgi tänavatel. Ülekanne on järelvaadatav siin: https://www.youtube.com/live/KW8nt-I8HqY?si=PU39Rik8DV-gYIpw Sebastian tutvustas oma kogemusi ka kooliperele Rohelise kooli koosolekul 20. novembril.