Otse põhisisu juurde

Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll nr 5


Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Rohelise Kooli projektikoosoleku protokoll
Tallinn    6. mai 2019, nr 5                                

Algus 14.00, lõpp 14.40 
Juhatasid: Karmen Kisel, Aire Luugus 
Protokollis: Ly Melesk 
Võtsid osa: õpetajad N. Kedrov, H. Kivila, K. Vooglaid, lapsevanem K. Ratassepp, Ele-Marika Sooväli, K. Näär ja 15 õpilast 4a, 4.b, 5.b, 5.d, 7.a, 7.b , 9.a, 11.b klassist   

Päevakord: 
  1. Looduskaitsepäeva võistlusmängust osavõtt 
  1. Koristustalgud meie kooli õuel 17.05 
  1. Koostöö Ukraina erakooliga – Natalja 
  1. Järgmise õppeaasta Rohelise Kooli kolme põhiteema valimine 

1. Looduskaitsepäeva võistlusmängust osavõtt 
KUULATI: Karmen Kisel rääkis 31. mail 11.00-15.00 Vabaõhumuuseumis toimuvast võistlusmängust, kuhu oodatakse koolide põhikooli- ja gümnaasiumivõistkondi. Teemaks on seekord Läänemeri. Kuna meie koolis on sel päeval lõpukell ja 9. klassil on juba eksamieelne vaba päev, on mõeldav võistlema viia kas 8. klassi või 10. klassi õpilased. Mäng tõotab saadetud plaani järgi tulla mitmekesine ja huvitav, õpilased saavad käia läbi erinevad talud, kus igaühes on tegevus või viktoriin. Kasutatakse ka mõõteseadmeid ja IKT-vahendeid, et mäng noortele artaktiivsemaks muuta. Kisel tegi Kirsti Vooglaiule ettepanku, et ehk oleks tal võimalik minna 10. klassi õpilaste võistkonnaga sinna mängule, registreeruma peab 20. maiks. Kirsti Vooglaid lubas mõelda ja teada anda. 

2. Koristustalgud kooliõuel 
KUULATI: Karmen Kisel ütles, et talgute korraldamiseks sai valitud 17. mai 11.00-13.00. Vahepeal tuli ka kooli õpilasesinduselt kiri, kus avaldati soovi talgupäevaks, seega on suurepärane võimalus ka kõigil õpilasesinduse liikmetel nüüd korrastusaktsioonis osaleda. Koristajate hulk võiks olla 40-50 õpilast 3.-11. klassist. Osad neist on juba olemas, kuna Rohelise Kooli töörühma noored soovivad kõik koristama minna. Õpilasi juhendavad kaks õpetajat ja huvijuht Triin. Aivar Suursaar varustab noored kinnaste ja prügikottidega, ehk saab ISS vahendusel mõne reha ka. Kisel ütles, et kooli ringpeenral on palju umbrohtu ja võililli. Ehk saaks paar suuremat tüdrukut ka peenra ära rohida. Lubas konsulteerida A.-A. Toominguga selles osas. Talgute eesmärk on koristada kooli territoorium seestpoolt. Eriti palju prügi on aiaäärtes ja Kärberi tn poolses servas ka aia taga. Kui jõuab, puhastame sealt ka. Prügi paneme 40l. prügikottidesse, mis läheb segaprügi hulka. Osalejad ei pea sel päeval koolivormi kandma, selga panna mugav ja sportlik riietus, mis oleks ilmale vastav. Talguteks koguneme 10.55 kooli ees, toimub tulijate registreerimine ja töö kätte jagamine. Õpilased, kes koristama tulevad, võiksid ära käia söömas kell 10.40, et vahepeal pausi ei peaks hakkama tegema. Õpilased, kellel on üle 5 tunni, lähevad peale koristustalguid tundidesse tagasi.  
Järgnevalt tabel, kust on näha, millistest klassidest on talgulised olemas ja millistest mitte. Palun igal tabelis märgitud klassi klassijuhatajal leida talgutele vähemalt 2 õpilast ja nende nimed saata K. Kiselile hiljemalt 14.05. Samuti palun klassijuhatajatel õpilastele, kes tabelis kirjas, meelde tuletada, et koguneme 17.05 kell 10.55 kooli ees.  
4A 
Birgit Kollom , Teele Pallas 
4B 
Laura Peterson, Mark IlyuchenkoRasmus Õunap, Karmen Anett Kiivit, Eliis Kaera 
4C 

4D 

5A 

5B 
Laursa Sussi, Laura Lota Dobrjakova, Milena BeloussovaKrislin Tatter 
5C 
Liis Auväärt 
5D 
Henry Elmest 
6A 

6B 

6C 

7A 
Carmen Silm (?), Lisette Lind (?) 
7B 
Darja Kisseljova, Marleen Kadak 
8A 

8B 

8C 
Patricia Puusepp 
9A 
Lydia Skrabutenas, Merit Matsalu 
9B 
Jan Anders Võisula (?) 
9C 

10A 
Maria Laane, Eliis Penu 
10B 

11A 

11B 


3. Koostöö Ukraina erakooliga 
KUULATI: Natalja Kedrov rääkis võimalikust koostööprojektist Ukraina kooliga. Teemaks on Rohelise kooliga seonduv, täpsemalt tervis ja heaolu. Sirje Aheri sõnul on Ukrainat projektipartneriks valides rahastuse taotlemine lihtsam. Tegu on arengukoostöö projektiga. Selle raames tehakse ühistegevusi ja kindlasti saavad projekti osapooled ja õpilased üksteist ka külastada. N. Kedrovi sõnul on taotlus võimalik esitada tõenäoliselt sügisel. Hetkel suhtleb ta Ukraina kooliga maili teel. 
4. Järgmise õppeaasta Rohelise Kooli kolme põhiteema valimine 
KUULATI: Aire Luugus teavitas koosolekul osalejaid vajadusest valida järgmiseks õppeaastaks kolm teemat, millega tõsisemalt tegeleda. Ei saa unustada, et järgmisel aastal tuleb meil uuesti Rohelise lipu kriteeriumid täita, kuna kevadel 2020 saab täis kaks aastat sellest, kui esmakordselt lipu saime. Selleaastane aruanne on esitatud, eks lähiajal saame tagasisidet, kas meie tegutsemisega sel aastal rahul ollakse. 
Kisel tegi ettepaneku valida niinimetatud kohustuslikuks teemaks seekord „Globaalne kodakondsus“, kuna planeerime tihedat projekti Ukrainaga, samas on käimas algklasside toataimede projekt välismaa partneritega ja see annab piisavalt tegevusi, mida rahvusvahelisel tasemel läbi viia. 
Õpilastelt uuriti nende soove, mis võiks olla teisteks huvi pakkuvateks ja olulisteks teemadeks. Õpilased soovisid uuel aastal tegeleda lisaks teemadega „Tervis ja heaolu“ ja „Prügi ja jäätmed“, kuna leidsid, et neil teemadel annab koolis veel palju ära teha ja teadlikkust tõsta. Karmen Kisel rääkis mõttest siduda vähemalt üks aktiivõpeppäev nende kolme teemaga lähemalt tegelemiseks. Klassijuhatajad võiks valida, milline teema enim kõnetab ja planeerida vastavad tegevused. 
OTSUSTATI: 
4.1. Kinnitada 2019/20 õppeaasta Rohelise kooli peateemadeks: 
- Globaalne kodakondsus 
- Tervis ja heaolu 
- Prügi ja jäätmed  

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat