Otse põhisisu juurde

4c aitas kaasa rohelise energia tootmisele!

Suured teod algavad väikestest asjadest. Meie 4.c klass sooritas Rohelise kooli programmi tegevuste raames sel sügisvaheajal keskkonnannateo, mis oli suunatud loodust säästvale mõtteviisile ja jätkusuutlikkusele. Kohvipuru kogumise ja sellest bioenergia tootmise projektiga toetati perefirma Pauligi algatatud ideed.
Õpilased said võimaluse tähelepanu pöörata igapäevatoimingutes kohvipuru kui biojäätme sorteerimisele ning ringlusele. Sellest saab õiget tehnoloogiat kasutades toota rohelist energiat, elektrit (1 kohvitass = 2 tundi elektrit). Laste heaolu ja pereväärtused on olulised, meie abil ja koostöös Pauligi firmaga, annetatakse toodetud elekter Haiba Lastekodule. Vaheaja jooksul koguti 4.c klassi õpilaste kodudes mistahes käepärasesse anumasse kohvipuru, mis toodi peale vaheaega 28. oktoobril kooli. Klassijuhataja toimetas kogutud kohvipuru Pauligi kontorisse.
Õpilastele meeldis projekt kohe algusest peale. Kaasa lõid ka vanemad, kes töökohtade juures korraldasid samuti kogumist ning lõppkokkuvõtteks võib öelda, et selline projekt oma mõtteviisilt oli kogukonda kaasa haarav ja mõtlemapanev. Kutsume koolipere üles nimetatud projektiga tutvuma ja võimalusel ka ise kaasa lööma:
https://www.paulig.ee/ee/kohvipuru-projekt-2019


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat