Otse põhisisu juurde

Kuristiku õpetajad külastasid Istanbuli rohelisi koole

Koolivaheajal toimus Kuristiku Gümnaasiumi õpetajate koolitus Türgis Istanbulis. Külastati nelja kooli, nendest üks oli ülikool. Kaks külastatud kooli on samuti Ecoschools programmi aktiivsed liikmed - Günesi Bil Koleji Istanbulis ja Mudanya Bahcesehir School Bursas. Mõlemad koolid on erakoolid ja neis pööratakse palju tähelepanu õpilaste projektitegevusele ning kaasaegsele õpikäsitusele. Meil oli huvitav näha, kuidas suunavad sealsed õpetajad ja programmi koordinaatorid õpilasi keskkonnateadlikumalt mõtlema. Ehkki Türgis tervikuna pandipakendisüsteem puudub, kogutakse plastpudelid näiteks siiski eraldi kokku ja õpilased osalevad kogumises innukalt. Koolipäevadesse on integreeritud rohkelt liikumist, koolidel on suured õuealad, seinapiltidel kutsutakse koolipere üles säästvale tarbimisele. Mõlemas koolis toimus ka pikem vestlus kooliperega, Bursa koolis toimus meie saabumise auks lausa pressikonverents, kus oma koolist ja koolisüsteemist rääkisime. Kokkuvõttes oli kogemuste vahetamine ja teise kultuuri traditsioonide tundma õppimine rikastav elamus.


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat