Otse põhisisu juurde

Toimus järjekordne Rohelise Kooli seminar


15. oktoobril toimus Tallinna Pääsküla Koolis järjekordne Rohelise Kooli võrgustiku seminar.
Seminarile olid oodatud Rohelise Kooli programmiga liitunud koolide õpetajaid, jagama oma kogemusi senisest tööst. Lähemalt peatuti keskkonnaülevaatusel ja selle koostamisega seotud nõuetel. Seminari viis läbi Eeva Kirsipuu-Vadi, Rohelise Kooli programmi Eesti koordinaator Tartu Loodusmajast.
Rahvusvahelise rohelise kooli programmi võrgustik Eestis on laienenud – tänaseks on liitunud vähemalt 130 haridusasutust, kes korraldavad oma keskkonnahariduslikke tegevusi vastavalt ülemaailmse Eco-Schools Global programmi põhimõtetele. Roheline lipp on välja teenitud 55 õppeasutusel. 
Lisaks oli suurpärane võimalus teema elurikkus raames kuulata Riho Kinksi ettekannet lindude elurikkusest. Riho Kinks on loomaökoloog ning Eesti loodus- ja teadusajakirjade väljaandja. Jutuks tulid mitmed põnevad ideed, kuidas suurendada koolide ümbruse linnurikkust ning missuguseid hariduslikke tegevusi selleks õpilastega ette võtta. Samuti räägiti, milliseid liike võime sagedamini kohata, missugused on lindude eluviisid ning pesitsustingimused.
Lõpuks said kõik huvilised teha ringkäigu ka Pääsküla Koolis ning näha ja tutvuda nende keskkonnategemistega.
Kuristiku gümnaasiumist osales seminaril Külli Ratassepp.
Järgmine seminar on plaanitud detsembrikuusse.Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat