Otse põhisisu juurde

Õuevahetunnid iga ilmaga


Kuristiku gümnaasiumi 1.-3. klasside õpilased viibivad iga päev kell 10.30 - 11.00 õuevahetunnis. Värske õhk annab energiat, ergutab mõtlemist ja mõjub tervisele hästi. Õuevahetunnid toimuvad iga ilmaga, kui just lausvihma ei kalla.
Meie kooli territoorium on suurim Tallinnas ning tegutsemisvõimalusi õuealal väga mitmeid. Saab mängida jalgpalli ja korvpalli, saab liikuda mööda multškattega terviserada, saab ronida ja kiikuda ronimiskarussellidel või turnida seiklusrajal. Kellel on kaasas tõukeratas, vurab liikluslinnakus. Samuti sai iga klass kevadel kingituseks komplekti liikumisvahendeid (pallid, nöörid, hularõngad), millega oma õuevahetunde sisukamaks muuta. 
1. klasside lapsed armastavad ronimiskarussellidel turnida ja kiikuda ning palli mängida. 2.c klassi õpilased ütlesid, et neile meeldib õuevahetunnis üle kõige mängida kalameest ja kulli. 3.c klassi tüdrukud teatasid, et nende lemmikmäng on mädamuna, aga poistele meeldib jalgpall. 2.b klassi õpilaste sõnul mängivad nad tihti kulli ja teevad slackline`il tasakaaluharjutusi. 3.a klassi lapsed mängivad "Pätti ja politseinikut" ning puukulli. 3.b klassi lapsed mängivad kulli, "Tõde või tegu?", jalutavad sõpradega või harjutavad osavust kendamadega
Loodetavasti mõjub igapäevane värskes õhus liikumine meie laste tervisele ning heaolule igati positiivselt.


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat