Otse põhisisu juurde

4B käis loodusmuuseumis Maa muutumist uurimas

Neljapäeval, 6. veebruaril võttis 4.b klass ette õppekäigu vanalinnas asuvasse Eesti Loodusmuuseumisse, kus viidi läbi 45 minutiline muuseumitund teemal "Elu areng maal". Tunni käigus vaadeldi, missugused suured muutused on Maa pika ajaloo jooksul toimunud. Muuseumi Eesti geoloogia saalis uurisime kivistisi ja rääkisime taime- ning loomariigi arengust Kambriumist tänapäevani välja. Lapsed õppisid tundma, missuguseid eri liiki dinosauruseid Maal elas, millest nad toitusid ja mis põhjustas nende väljasuremise. Teoreetilist osa kinnistati geoloogia saalis väljapanekuid uurides ja töölehte täites. Rõõm oli näha õpilaste suurt silmaringi ja osavõtlikkust giidi küsimustele vastamisel.Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Kuristiku heategevuslik jõululaat

Kolmapäeval, 8. detsembril toimus traditsiooniline Kuristiku gümnaasiumi heategevuslik jõululaat, mida korraldasid 1.-5. klasside õpilased koos klassijuhatajate ja vanematega. Jõululaada eesmärgiks oli väärtustada isetegemist ning sellega seonduvalt ka väiksemat tarbimist. Õpilased olid müügiks toonud perede abiga valmistatud väga eriilmelisi küpsetisi ja käsitööd. Iga müüja annetas 50% oma müügitulust Tallinna Lastehaigla toetuseks. Ühiseks annetuseks koguti üle 500 euro. 

6c keskkonnategu - pandipakendi sorteerimine

 6c klass algatas oma koduklassis pandipakendi keskkonnasõbraliku kogumise. Lapsed seadsid sisse uhke ise disainitud kasti, kuhu nii nemad ise, kui ka teised õpilased, kes antud ruumis õpivad, on oodatud oma pandipakendeid panema. Siiani pangi pandipakend valdavalt samasse kasti tavaliste pakenditega, mis ei võimaldanud seda asjalikult utiliseerimisele viia. Õpilastel on kokku lepitud kasti tühjenduskord ja pakendist saadav raha kulutatakse klassi ühiseks hüvanguks.