Otse põhisisu juurde

10A ja 10B prügi sorteerimise õpitoad

Veel enne, kui kuulutati välja eriolukord ja õpilased saadeti koduõppele, jõudsid 10A ja 10B klass teha ära oma keskkonnateo. 10A käis jaanuaris külas kõigil 2. klassidel ja 10B märtsi alguses kõigil 3. klassidel. Vanemate õpilaste eestvedamisel toimus õpituba "Õpi õigesti prügi sorteerima". Hariv tund algas esitluse ja jäätmete sorteerimise tutvustamise ja õpetamisega. Seejärel said õpilased ise oma oskusi harjutada, kuna gümnasistidel oli nende jaoks kaasas vahva isemeisterdatud sorteerimismäng. Lapsed olid üsna teadlikud, aga said ka uusi teadmisi, küsisid palju ja olid tundides igati aktiivsed. Õpitoa lõpetas kaasahaarav Kahoot-viktoriin äsja omandatud tedamiste kontrolliks. Paljudele õpilastele oli see viktoriinitüüp uus ja seetõttu pakkus palju elevust. Gümnasistidele oli õpetajaks olemise kogemus väga väärtuslik. 10A Heleri-Liis arvas peale õpituba, et temast võikski tulevikus õpetaja saada, kuna see amet pakub nii paju emotsioone. 10B klassi õpilane Jarko arvas järgmist: Mulle meeldis väikeste tähelepanelikkus, üldiselt vastasid nad arukalt ja mõtlesid teemaga kaasa. See oli huvitav kogemus, sest sain esitlust tehes uut teada. Janar arvas: Mulle meeldis, et väiksed panid tähele ja mõtlesid kaasa. Kindlasti oli tore kuulda, et nii paljud sorteerivad prügi ja kasutavad poes riidestkotte. Endale täitsa meeldis neid esitlusi teha ja sain esinemis kogemust juurde. Merely ütles peale õpitoa juhendamist: Minule väga meeldis selliseid esitlusi teha väikestele kuna nad kuulasid ja olid huvitatud. Minu arvates peaks selliseid esitlusi saama teha igaüks kuna see on uus kogemus. On tore, et gümnasistid valisid oma keskkonnateoks väikseid koolikaaslasi arendava ja hariva projekti ja nägid selle läbi viimise nimel ka tublisti vaeva!


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat