Otse põhisisu juurde

2.b klass ja õpetaja osalesid rahvusvahelises toataimede ja elurikkuse projektis "HOB`s Adventure - Hands on Biodiversity"


Kirjutab 2.b klassi õpetaja Siiri Vilgats:

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpetajana osalesin Erasmus+ programmi projektis “HOB`s Adventure – Hands on Biodiversity”. Projekt kestab 1. septembrist 2018 – 31. augustini 2020 ning on mõeldud 5-9-aastaste laste õpetajatele. Eestist osalevad 10 kooli ja lasteaeda. Projekt toetab Rohelise Kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ning „Tervis ja heaolu“.
Projekti juhtpartner on MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, teiseks partneriks Eestist on Lehola Keskkonnahariduskeskus. Rahvusvahelisteks koostööpartneriteks on Läti, Sloveenia ja Island. 

Meie ühine eesmärk oli välja töötada erinevaid tunnikavasid, et õpetada lastele elu mitmekesisust. Ühiselt koostatakse kogumik tegevusjuhistest õpetajatele keskkonnahariduse edendamiseks.
Idee oli ühendada looduse õppimine ja nutikad õppevahendid. Suur väljakutse oli mõelda välja tunnikavasid, mis sobiks õppuritele kõikjal maailmas.

Projekti raames külastasime koostööpartnereid, kus õppisime tundma nende maa loodust, õppekavasid, õppevahendeid ja -meetodeid ja loomulikult ägedaid kolleege. Projekti raames külastasin
4.- 9. veebruaril 2019 Lätit, 10.- 15. juunil 2019 Islandit ja 7.- 12. oktoobril 2019 Sloveeniat. 11.-14. veebruaril 2020 toimus kohtumine Eestis.
Minu jaoks oli põnev õppida, märgata ja suhelda oma koostööpartneritega. Põnev väljakutse oli mõelda välja õppetegevusi, mis sobiksid kasutamiseks õpilastele  erinevatest maadest.

Algselt mõtles iga maa oma tunnikavad välja ja kohtudes partneritega katsetasime tunnikavasid üksteise peal, arutasime, mida lisada või millest loobuda. Tore oli töötada inimestega, kes nautisid katsetamist, avastamist ja koostööst. Alati oli külla kutsunud riik valmistanud ette tegevusi ja matku, et õpiksime tundma nende riiki. Külastasime kohalikke koole ja kohtusime õpetajatega. Külastasime tunde ja õppisime, milliseid meetodeid kasutasid õpetajad. Sain õpetajana mitmeid ideid, kuidas tuua rohkem rohelust ja elu klassiruumi.
Praeguseks on ühise töö tulemusena valminud tunnikavade, projektide ja tegevuste käsiraamat. Ingliskeelne versioon sellest on valmis ja selle leiab projekti koduleheküljelt:
Käsiraamat tõlgitakse eesti keelde suvel ning sügisel on plaanis seda õpetajatele tutvustada. 

Meie projekt sai ka kutse osaleda Maailma Looduskaitse Liidu (IUCN) kongressil, mis pidi toimuma sel suvel Prantsusmaal Marseille`s, ent eriolukorra tõttu on lükatud edasi. See on väga väärikas foorum, oleme uhked, et meie projekti peeti nii oluliseks, et esitlus valiti välja 1450 konkureeriva teema hulgast kui kogu maailmale huvipakkuv. 

Olen oma klassiga katsetanud käsiraamatusse pandud tunnikavasid. Ma arvan, et antud käsiraamatut hakkavad usinalt kasutama ka meie kooli I kooliastme õpetajad. Tänu projektis osalemisele on avardunud minu kui pedagoogi silmaring. Tean, kui oluline on õpetada lapsi loodust märkama ja hoidma. Rohelist keskkonda ja mõtteviisi saab õpetada ja õppida kõikjal, tähtis on tahe ning eeskuju.
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat