Otse põhisisu juurde

6. klassid osalevad oma kevadiste talgutega "110 paid Eesti loodusele" projektis

 

Meie 6. klasside õpilased tegelesid projektinädala käigus ühel päeval koduümbruse korrastamisega. Tähelepanu pöörati ka prügi liigiti sorteerimisele. Koristusvahenditena kasutati prügikotte ja kummikindaid. Õpilased töötasid koos sõbraga või väikerühmades, kokku koguti ligi 40 kotti prügi!

6.a koristas 18 30-liitrist kotti prügi ja olmejäätmeid. 6a koristas järgmised piirkonnad: metsa-ala, Priisle Maxima vastas olevalt maa-ala, Mahtra tänaval asuv mänguväljak. Mänguväljakut koristades 6.b sai kokku 7 kotti. Õpilased nentisid, et väga palju oli klaas- ja plastpudeleid ning suitsukonisid. 6.c sai kokku 5 kotti prügi. Kõige usinam õpilane kogus maal Kiviõlis kokku 3 kotti loodusesse visatud prügi.

6.d klassi õpilased ütlesid, et enamus prügi, mida leiti oli plastiktooted. Õpilased leidsid, et selle lahenduseks oleks panna rohkem prügikaste ja teha plakateid, et prügi ei visataks maha, vaid prügikasti.

Tore on tõdeda, et hoolimata kevadisest distantsõppest said meie kevadtalgud tänu tublidele ettevõtlikele õpilastele ja neid juhendanud vanematele ning klassijuhatajatele siiski tehtud!

Täname meie nüüd juba seitsmendikke - tänu neile on kodukandi loodus taas puhtam!

 Paitegijad: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi praegused 7a, 7b, 7c, 7d klass koos klassijuhatajate ja vanematega.
Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat