Otse põhisisu juurde

Kuristiku sai endale õppeaia!

4. septembril peale tunde toimusid meie kooli hoovis õppeaia rajamise talgud. Rohelise kooli töörühma ettepanekul esitas kool märtsis 2020 taotluse tarbeaia rajamiseks toetuse saamiseks. Eriolukorra tõttu venis taotluste läbi vaatamine, aga õpetajate puhkuse 1. päeval saabus taotlusele positiivne vastus. Suve jooksul said tellitud ja ostetud aia rajamiseks vajaminevad vahendid ja et meie pisikesed saaks taimede kasvamisest enne talve veel pisut rõõmu tunda, planeerisimegi aia rajamise kohe esimesse koolinädalasse. Ilmataat hoidis meid täna igati - pigem oli liiga palav kui külm, päike paitas ja oli tõeliselt suvine pealelõuna. Ühiste jõududega sai kõik planeeritu 2,5 tunniga valmis! Suured tänusõnad osalenud I kooliastme lapsevanematele ja meie kõige pisematele õpilastele, kes jõu ja nõuga kaasa lõid, samuti direktorile, garderoobitöötajale, õpetaja Lyle, Küllile, Karmenile ja Geale, õpilasesinduse liikmetele Erinile, Eliisile, Mihklile, 12.a õpilasele Theodor Peeter Linnapile ja 6.d õpilasele Hannes Peebole. Kõigi teie ühisel pingutusel sündis imeline uus õppimisnurk, mida saab kasutada kogu koolipere. Õppelaudade taha mahub tundi kuni 24 I kooliastme õpilast ja kuni 16 vanemat õpilast. Loodame, et lapsed hoiavad pisikesi arooniapõõsaid ja õrnu noori taimi, nii et saame oma tarbeaiast pikki aastaid rõõmu tunda. Kindlasti soovitame kõigil õpilastel ja õpetajatel uus vahva aianurk juba esmaspäeval üle vaadata!


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat