Otse põhisisu juurde

9. klassid käisid loomaaias loomade ellujäämiskunsti uurimas

 9a ja 9b klass käisid eelmisel nädalal Tallinna Loomaaia õppeprogrammil "Ellujäämiskunst loomariigis". Õppeprogramm viis osalejad avastusretkele loomaaeda, kus peatuti erinevates loodusvööndites elavate loomade juures. Käsitleti just seda, kuidas erinevad liigid oma elukeskkonnas hakkama saavad ja millised erilised omadused aitavad neil ellu jääda.

9b õpilane Marleen Kadak kirjutab, mida ta õppeprogrammi käigus teada sai:

• Jääkarude nahk on must.

• Surikaatide peres on ära jagatud erinevad töökohustused.

• Surikaatide silmaümbrused on mustad, et see tõmbaks päikesevalgust ja oleks parem vaadata.

• Leopard suudab oma saagi puu otsa viia.

• Emastel elevantidel on väga hea mälu.

• Pintšetamariinid elavad 9-korruselise maja kõrguses vihmametsas, ei satu elu jooksul kordagi maapinnale ja magavad iga öö eri puu otsas.

• Ninasarvikutel on väga halb nägemine, kuid suurepärane kuulmine ja haistmine.

• Elevantidel on suured kõrvad, et soojust ära anda ja ennast jahutada.

• Jääkarudel on väiksed kõrvad, et soojust hoida.

• Pintšetamariinide häälitsusteks on peenikesed kiledahäälsed hõiked, sest vihmametsas on palju müra ja seda häälitsust on kuulda.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat