Otse põhisisu juurde

Sügisene saagikoristus kooliaias

Teisipäeval, 21. septembril just sügise künnisel kogunesid kooliaeda 2.b klassi õpilased. Seekordse õuesõppetunni eesmärk oli lõimida eesti keelt ja loodusõpetust ning teha kooliaias sügisene saagikoristus.
Ühisel jõul ja nõul võeti üles porgandid. Soojas suves ning rammusas turbamullas olid need kasvanud lausa hiiglase mõõtu. Samuti võeti üles lehtpeedid. Lapsed meenutasid, kui väikesed olid need taimebeebid, mis maha istutati. Suve jooksul olid ka neist sirgunud lopsakad isendid. Üllatuseks oli lehtpeetidel väga tugev juurestik, sest nende välja tõmbamisel oli vaja mitme lapse jõudu, nagu vanas heas naerimuinasjutus.
Ka sibulad ja küüslaugud olid kasvatanud alla tublid mugulad. Kõrvitsapeenrast saadi saagiks kaks korralikku kõrvitsat. Tomatitel oli küljes rohelisi vilju, mis polnud jõudnud minna punaseks. Need toodi tuppa järelvalmima.
Saialilledelt korjasid lapsed järgmiseks aastaks seemneid. Piparmünt oli kasvanud väga jõudsalt. Seda said kõik soovijad võtta koju tee tegemiseks.  
Sibulad, kõrvitsad ja osa porgandeid viidi ühiselt sööklatädidele, et niiviisi anda oma väike panus ka koolitoidu valmistamisse. Porgandit jätkus ka lastele krõmpsutamiseks.
Lapsed olid aias toimetades väga tublid. Ühiselt leiti, et niisuguseid tunde võiks olla rohkem.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat