Otse põhisisu juurde

4.c kinkis metsale 10 laialehist puud

Sellel õppeaastal otsustasid 4.c klassi õpilased koos peredega teha kingituse Eesti loodusele. Selleks andsime oma panuse, et istutataks meie nimel metsa 10 laialehist puuliiki, mida Eesti looduses napib: saared, jalakad, künnapuud, tammed, pärnad ja vahtrad. Suurendades selliselt meie metsa elurikkust.

Kuna puude kasvatamine võtab aega, siis jääme nüüd ootama andmeid, kuidas meie puuseemnetel läheb, kuhu metsa nad istutatakse ja millal on meie puude istutamise aeg. Praegu saime sihtasutuselt Koosloodus tunnistuse oma panuse eest

Lisaks arutasime klassis, miks on puud meie looduses tähtsad. Siin on mõned meie klassi õpilaste vastustest: „ … sest puud annavad hapnikku, et oleks värskem õhkkond; loomadel on kodu kus elada; kui puid ei oleks, siis ei oleks Maal elu; puud annavad meile puuvilju; puud on olulised ka selleks, et nende okste peal saavad linnud pesitseda; puud filtreerivad meie õhku; jne… „

Kokkuvõtteks joonistasime klassijuhatajatunnis kõik oma puu ja kirjutasime juurde meie klassi TOP 5 olulisemat põhjust, miks on puud tähtsad.

Kui teiegi oma klassiga soovite aidata Eesti metsade elurikkust taastada, siis andke oma panus Sihtasutus Koosloodus kaudu (kodulehekülg https://koosloodus.ee/)

Õpetaja Kirsti Vooglaid

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat