Otse põhisisu juurde

Meie koolis toimus viie riigi EcoECHO projektikohtumine

Tallinna Kuristiku Gümnaasium võõrustas 21.-25. märtsil ECO Echo projekti partnereid Hispaaniast, Portugalist, Kreekast ja Türgist. Selle projektikohtumise teema oli "Minu individuaalne mõju keskkonnaprobleemidele". Õpilased püüdsid koostöös juhendajatega rahvusvahelistes töögruppides mõista, kuidas nende isiklikud toitumisharjumused ja tervislik eluviis võivad aidata meie planeedil reostusriske vähendada. Partnerriikide õpilased koostasid ettekandeid teemal „Rahvusköök“. Tehti ka Eesti rahvustoitu ja käidi Tallinna keskaegse köögiga seotud ajalooprogrammil, nädala sisse mahtusid joogatunnid ja pikkade vahemaade läbimine ilma ilma transporti kasutamata. Külalised viidi Tondiraba uisuplatsile uisutama ja keeglisaali - terves kehas terve vaim ja Kuristiku Gümnaasium on ju ometigi liikuma kutsuv kool! Loomulikult ei unustatud digioskusi ja kultuuriteadlikkust. Toimus IT töötuba ja giidiga ringkäigud mööda Tallinna ja Rakvere vanalinna. Loodame, et kõigi osalejate on kultuuriteadlikkus paranes ja kõik programmist osa saanud õpilased on valmis oma elustiili keskkonnasõbralikumaks muutma. Kool täna õpetajaid Natalja Kedrovit ja Olga Modinat, kes nädala vältel külalisi võõrustasid, samuti Sirje Vasmann-Perendit, kelle toel sai teoks vahva temaatiline kontsert kõigile külalistele. Tunnustust väärivad kõik meie tublid õpilased, kes projektis kaasa lõid: 8.B klassist Laura Lote Dobrjakova, Kristofer Jõginõlv, Oliver Kaptein, Timo Mandel; 9.B klassist Claudia Järve, Bianca Tõnuri, Vanessa Maribel Mägi, Ines Markus, Anna-Liisa Kaja, Hannah Angelika Tamm, Pärviz Mirijev; 8.A klassist Sandriin Salenik, Mereli Tuisk, Ainur Valyieva ja Albina Baranova.

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat