Otse põhisisu juurde

Noored teadushuvilised Rakett 69 stuudios

Käesoleval õppeaastal on päris paljud põhikooliklassid saanud käia huvitaval ja harival õppepäeval teadusstuudios Rakett 69. Viimati saadud Raketi-kogemusest räägivad 8d ja 8e õpilased: 1. aprill oli naljapäev, aga 8d ja 8e klass olid naljast kaugel. Külastasime Teadusstuudiot Rakett 69 ning tegelesime optikaga seotud katsetega. Õpilased jagati võistkondadesse, anti juhised ning alustati tegutsemist. Kokku tegid õpilased kolm katset. Esimene neist oli seotud erinevate värvide ära tundmisega läbi punase filtri ning sellega eksisid katsetajad vähe. Teine katse, mis osutus kõige aeganõudvamaks, sest tuli kasutada spektromeetrit. Tuli määrata anumas olevate vedelike värvitihedust. Viiest võistkonnast suutis täiesti õigesti seda teha ainult üks. Kolmas ülesanne oli eluliselt tähtsa aparaadi - suitsuanduri ehitamine, kus tuli kasutada valgusallika mõju andurile suitsu täis ruumis. Aparaadid said valmis ja paigutati suitsukambrisse. Üks neist hakkas väga kiirelt tööle, teised olid küll õigesti ehitatud, kuid suitsuses kapis oli suitsutihedus vähene. Õpilased said teadmisi, näpuosavust arendada ja koostöös tegutseda. Iga katse lõpus jagati selgitusi optiliste efektide kohta. Õpilastele meeldis, sest saadi targemaks. On vahva, et Haridusameti muuseumiprogrammide projekti toel saavad klassid neil õppekäikudel käia tasuta!

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat