Otse põhisisu juurde

3.c ja 3.d matk Kodru rabasse ja Tammsaare Väljamäele

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 3.c ja 3.d klasside õpilastel oli 21. septembril koos klassijuhatajate Heddy ja Veinikaga tore väljasõit Kodru rabasse ja Tammsaare Väljamäele Põhja-Kõrvemaal.

Matkapäev koosnes lõbusast bussisõidust, matkamisest Kodru raba ilus ja vaikuses, piknikust lõkke ümber Tammsaare Väljamäe laululava juures ning A. H. Tammsaare muuseumi programmist “Laste mängud ja tegemised 150 aastat tagasi”.

Kodru raba matkarada saab alguse Tammsaare väljamäelt A. H. Tammsaare muuseumi juurest ja kulgeb üle endiste soostunud rohumaade Järva-Madisele. Matkasime kunagi väljamäge poolitanud Tammsaare-Põhja ja Tammsaare-Lõuna talu piirilt lodumetsa, ületasime sookaasiku ja siirdesoometsa ning jõudsime lõpuks väikevoorele nimega Palgissaare. Matka tegi eriliseks see, et ületasime papa Hanseni kaevatud kraavi, kuni jõudsime puisrabasse. Sealt olevat vanasti kulgenud talitee Tammsaarest Järva-Madisele. Puisraba keskosas saime nautida vaatetornist avanevat lummavat vaadet kogu ümbritsevale rabale ning Vibujärvele. Raba punetas pohladest, mida õpilased suure vaimustusega noppisid ja maitsesid.

Matkapäev lõppes A. H. Tammsaare muuseumi programmiga, mille käigus meile tutvustati pere eluhooneid ja elu-olu 150 aastat tagasi. Sõbralike ja lahkete muuseumitöötajate juhendamisel toimus õpilastele ka lõbus võistlus, mis koosnes just nendest lastemängudest, mida mängiti möödunud aegadel. Kavas oli muu hulgas kibu kandmine, puumuna lusikal tassimine, looga alt läbironimine, hernetera pudelisse kukutamine ja käbide korvi viskamine. Interneti puudumine ei tulnud meeldegi, nii lõbus oli! Päikseline päev looduses läks igati asja ette.

Heddy Kivine, 3.c klassijuhataja

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste

Maailmaharidusnädal Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmahariduse teemad on õppekava pädevusi toetavad teemad paljudes ainevaldkondades. Seetõttu on meie koolis maailmahariduspäevi või nädalat mitmel korral läbi viidud. Sel aastal keskenduti lasteõiguste teemale ja laste olukorrale maailmas. Klassijuhatajad viisid läbi teemakohase tutvustava tunni, puudutades laste elu ja õiguste teemat mujal maailmas. Koolimaja A-korpuse I korrusel olid väljas erinevate maade kooliolusid ja maailmaharidust tutvustavad infoplakatid ning fotod. Maailmahariduse nädala raames toimusid mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega International Organization of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning lasteõigusi üldisemalt. Eelnevalt otsiti teemakohast infot, valmistati tutvustavaid plakat