Otse põhisisu juurde

Viiendikud juhivad tähelepanu liiklusturvalisusele

5.–6. klasside õpilastele suunatud projekti „Peatu!, Vaata!, Veendu!“ eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Meie kool on osalenud selles projektis juba mitu aastat sooviga kooliümbruse liiklusturvalisust veelgi suurendada.
10. oktoobril markeeris 5.a klass koos klassijuhataja Liisa Nauriga meie kooli lähedal ohtlikud ülekäigurajad kirjadega „PEATU! VAATA! VEENDU!“. Eelnevalt tegid õpilased klassis liiklusteemalist viktoriini ja rääkisid liiklusteadlikust käitumisest ning selle olulisusest. Markeeritud sai viis ülekäigurada kooli lähedal.
Ole tähelepanelik ja mõtle, kus ja kuidas on ohutu teed ületada!
Peatu, vaata ja veendu alati enne, kui sõiduteele astud!
Püüa saavutada autojuhiga silmside (liikluse tere)!
Tee ületamisel ära tegele kõrvaliste tegevustega!
Varu liiklemiseks aega!
Turvalist liiklemist!

Liiklusõpetaja Veinika Lemsalu


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

Maa päeva viktoriin

Teisipäeval, 16. aprillil toimus meie koolis rahvusvahelise Maa päeva raames keskkonnateemaline viktoriin, millest võtsid osa kõik 1.-4. klassid. Viktoriini eesmärk oli juhtida õpilaste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ning innustada neid olukorda parandama. Õpilastel tuli individuaalselt vastata 15 küsimusele, misjärel üheskoos vastuseid kontrolliti. Igas klassis selgitati välja kolm kõige keskkonnateadlikumat õpilast. Hanna Kivila

Kuristiku heategevuslik jõululaat

Kolmapäeval, 8. detsembril toimus traditsiooniline Kuristiku gümnaasiumi heategevuslik jõululaat, mida korraldasid 1.-5. klasside õpilased koos klassijuhatajate ja vanematega. Jõululaada eesmärgiks oli väärtustada isetegemist ning sellega seonduvalt ka väiksemat tarbimist. Õpilased olid müügiks toonud perede abiga valmistatud väga eriilmelisi küpsetisi ja käsitööd. Iga müüja annetas 50% oma müügitulust Tallinna Lastehaigla toetuseks. Ühiseks annetuseks koguti üle 500 euro. 

Keskkonnaküsitluse põhjal valmis selle aasta keskkonnaanalüüs

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 2022. aasta keskkonnaülevaatuse analüüs Oktoober 2022 Eesmärk: Keskkonnaülevaatuse eesmärk on kaardistada hetkeseis Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis ja leida suurimad probleemid ja muutmist vajavad olukorrad. Protsess: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi keskkonnaülevaatuse läbiviimist septembris ja oktoobris koordineeris Rohelise Kooli töörühma juht K. Ratassepp. Keskkonnaküsitluse viisid läbi kõikide klasside klassijuhatajad. Küsitlus oli elektrooniline. Võimalusel viidi küsitlemine läbi koolis klassijuhataja tunni raames, et õpilasel oleks võimalik saada abi või lisainfot küsimuste osas. Vaadeldi 9 teema olukorda kooli igapäevaelus, majandamises ja õppetöös. Keskkonnaülevaatus viidi läbi 26.09 – 11.10. 2022. Õpilaste hulgas viidi küsitlus läbi klasside kaupa, iga teemat käsitleti erineva vanuseastme klassides. Küsitlused olid koostatud keskkonnas MS Forms. Õpilased said vastata nutitelefoni, tahvelarvuti või arvuti abil. Keskmiselt oli küsitluste