Otse põhisisu juurde

Toimus selle aasta viimane Rohelise kooli koosolek

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Rohelise Kooli töörühma koosoleku protokoll                                   Tallinn,  29. mai 2023, nr 4                                                                                                     

Algus 14.00, lõpp 14.45
Juhatas: Külli Ratassepp
Protokollis: Ly Melesk
Võtsid osa:
Õpilased 3.a, 5.a, 11.a, 7.d, 8.a, 3.c ja 6.a klassist. Õpetaja Margit Onga.
Päevakord:

Kokkuvõtted Rohelise kooli aastast, eesmärkide täitmine;
Ettepanekud, ideed uueks aastaks;
Uudised, jooksvad küsimused.

1. Kokkuvõtted Rohelise kooli aastast, eesmärkide täitmine;

Külli Ratassepp teeb kokkuvõtteid lõppevast õppeaastast. Eelmisel aastal lahkus meie koolist Rohelise kooli senine töörühma juht Karmen Kisel ning sellest aastast on töörühma eesotsas Külli Ratassepp, tihedas koostöös Ly Meleskiga. Ratassepp toob välja suuremad õnnestumised Rohelise koolina.
Jätkuvalt teeme klasside keskkonnategusid. Ratassepp näitab keskkonnategude tabelist, et 35 klassi 42-st on kavandanud ja ellu viinud oma keskkonnateo (84 % klassidest). Neid tegusid on kajastatud Rohelise kooli blogis.
Ratassepp toob välja huvitavaid algatusi ja näiteid rohekooli aasta jooksul tehtust (10.a klassi helkurikampaania algklassiõpilastele; kolmandat aastat toimuv heategevuslik jõululaat; 6.a korraldas keskkonnateona heategevusliku peo, mille tulu annetati kasside varjupaigale; neli korda aastas on toimunud koristustalgud; esmakordselt toimusid ülekoolilised Rohelise kooli projektipäevad).
Oleme osalenud mitmetes harivates projektides nii Eestis kui välismaal (gümnasistid Saksamaal jätkusuutliku eluviisi ja kliimamuutuste projektikohtumisel, toidu säästliku ja jätkusuutliku tarbimise töötuba 7.-8. klassidele, Prügihunt külas I kooliastmel, Rohelise kooli õppepäev Soomaal).
Saime ka üle-eestilise tunnustuse osaliseks aasta orhidee, valge tolmpea joonistusvõistluselt, kus meie kooli 6.b klassi õpilane Mariete Teder saavutas oma vanuserühmas II koha ja Liisa Kaunis 8.a klassist sai oma vanuserühmas III koha. Mõlemad tüdrukud on kunstiringi õpilased õp Eve Neito käe all.
Jagasime ka oma kogemusi rohekoolina – võõrustasime Luunja Keskkooli alustavat Rohelise kooli töörühma. Tutvustasime ka oma keskkonnategemisi Tartu Ülikooli III kursuse klassiõpetaja eriala tudengitele.
On tehtud mitmeid uuendusi koolielus, mille vajadus selgus sügisel läbiviidud keskkonnaküsitluse tulemusena (õuevahetunnid II kooliastme õpilastele, taasloodud tantsuvahetunnid, tegevusnurgad koridorides A ja B korpuses, kool liitus KiVa projektiga kiusamise ennetamiseks).
Kooliaed saab järjest täiendust õpilaste poolt ette kasvatatud taimede näol. 2.a, 2.e, 3.a ja 3.b on sinna juba külvanud/istutanud porgandit, sibulat, kartulit, tomatit, kõrvitsat, lehtpeeti, kressi ja tageteseid. Kooliaia juures on eraldatud lintidega niitmata ala, kus soovime säilitada elurikkust (elurikkuse aed). Õpetajad viivad läbi õuesõppetunde, kasutades kooliaia võimalusi.
On valminud huvitavaid keskkonnateemalisi loov- ja uurimistöid (8.d Lisandra Leisson „Eesti rändlindude joonistamine ja informatiivse kunstinäituse korraldamine“; 11.b Merian Rööpson kirjutas kliimamuutuste teemalise uurimistöö, mille käigus uuris TKG gümnasistide hoiakuid kliimasoojenemise suhtes).
Külli Ratassepp märgib, et võime oma sügisel püstitatud eesmärgid täidetuks lugeda. Rohelise kooli töörühmas on küll väga tubli tuumik õpilasi, kes on terve aasta osalenud koosolekutel ning tegevustes aktiivselt. Ent sooviks veelgi laiendada osavõtjate hulka ja seda eriti just vanema astme õpilaste ja õpetajate (eriti loodusained) osas.
Ratassepp räägib, et sel kevadel tuleb esitada Rohelise kooli vahearuanne, mis sisaldab sisulist aruannet ja ressursikulu analüüsi. Viimast aitavad koostada Meeme Kerge ja Aivar Metsaveer. Rohelist lippu saab taotleda üle ühe aasta. Uuest õppeaastast hakkaksime siis taotlema juba neljandat Rohelist lippu.

2. Ideed ja ettepanekud

 Õpilased pakuvad ideid ja jagavad tähelepanekuid:
* kooliaia peenarde juurde võiks tellida kolmanda laua, siis mahuks sinna töötama terve klass;  
* kooli väravate juures olev prügikast on pidevalt täis ja kilekotte jm prügi lendab laiali (põhjuseks ka linnud); Sinna tuleks paigaldada pealt kinnine prügikast, et linnud ei saaks ligi;
* sööklas ei ole supipäeval kandikuid, kuigi siis on neid just vaja – supp+magustoit;
* õpilased on pannud tähele, et kajakapesa on katuselt ära pühitud.  

3. Uudiseid-tegemisi

5.-6. juunil on Tallinnas Mektory keskuses Rohelise kooli aastakonverents. Ratassepp tegi reklaami õpetajate hulgas, kuna ta ise on neil päevadel lastega ekskursioonidel.

Kuni 11. juunini on käimas keskkonnakuu, mille raames on üle linna huvitavaid üritusi loomaaias, loodusmuuseumis, botaanikaaias jm.

Toimub kliimateadlikkuse olümpiaad 12-25-aastastele noortele:
https://climatescience.org/olympiad
Meie koolist osaleb 11.b klassi õpilane Merian Rööpson, kes on juba läbinud esimese vooru.

XIII noorte laulu- ja tantsupeole „Püha on maa“ oodatakse noori rohesaadikuteks.
Info saadetakse gümnaasiumiõpilaste klassijuhatajatele:
https://2023.laulupidu.ee/uudised/xiii-noorte-tantsu-ja-laulupidu-ootab-vabatahtlikke-ja-rohesaadikuid-2/

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

2. klassid Kuristu miniloomatalus

Ääsmäe külas tegutseb väike ja hubane Kuristu miniloomatalu. 2. klasside KIK projekt viiski lapsi loomadega tutvuma . Loomi sai katsuda ja oma käega toita. Talus said lapsed näha shetlandi ponisid, kitsi, lambaid, küülikuid, hanesid, kanu, kalkuneid, parte, paabulinde, vutte ja merisigu.

Ülekooliline liikumismäng "Ole aktiivne!"

13. veebruarist kuni 31. märtsini toimus Kuristiku liikumismäng „Olen aktiivne“. Mäng toetas igati Rohelise kooli teemat „Tervis ja heaolu“. Mängu eesmärk oli kutsuda kõiki kuristiklasi üles olema liikuv ja aktiivne. Selle käigus filmis iga klass või tiim kord nädalas ühe klipi oma ühisest liikumistegevusest. Tegevuses pidi näha olema vähemalt 10 inimest korraga. Tegevused ei tohtinud olla kehalise kasvatuse tundides, vaid neile lisaks. Klipid liikumisest olid filmitud nii vahetundides, liikumispauside ajal, kooliõues, matkarajal kui ka kelgumäel. Kõige aktiivsemateks liikujateks kogu kooli peale osutusid 2.a, 2.b ja 3.a! Auhinnaks oli imeline bowlingu külastus koos klassiga. See oli toredaks võimaluseks tähistada ühiselt ja sportlikult kooliaasta lõppu.