Otse põhisisu juurde

Toimus järjekordne Rohelise kooli koosolek

Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Rohelise Kooli koosoleku protokoll                                                    20. november 2023, nr. 2

Tallinn

Algus 14.00, lõpp 14.50
Juhatas: Külli Ratassepp
Protokollis: Ly Melesk
Võtsid osa: õpilased 3.a; 7.a; 9.a; 11.a; 4.c; 9.b; 12.a klassidest, Aivi Osman.

Päevakord:

1. Muljeid rahvusvaheliselt keskkonnakonverentsilt Soomes – esineb 12.a kl õpilane Merian Rööpson.
2. Muljeid vabatahtliku tööst rahvusvahelise maailmakoristuspäeva videoülekande meeskonnas New Yorgis – 12.a kl õpilane Sebastian Sepp.
3. Ülevaade TKG keskkonnaküsitluse tulemustest.
4. Klasside keskkonnategudest.

1.    12.a klassi õpilane Merian Rööpson teeb kokkuvõtte 1.-5. novembril Espoos toimunud  noortekonverentsil Eat4Change kuuldust. Konverentsil osalesid noored vanuses 18-30, kes olid huvitatud taimsest toidust. Põhilised sõnumid olid: taimne toit on üleüldiselt kõige keskkonnasõbralikum. Analüüsides toitude keskkonnamõju on sellel mitu erinevat tahku – tootmine, transport. Konverentsi peamine eesmärk oli osalejaid motiveerida midagi ette võtma, et populariseerida keskkonnasõbralikku toitu(mist).

2. 12.a klassi õpilane Sebastian Sepp tutvustab enda kogemust rahvusvahelise maailmakoristuspäeva töörühmas. Sebastian osales septembris vabatahtlikuna maailmakoristuspäeva videoülekande loomisel New Yorgi Eesti Majas. Tema ülesanne oli olla kaamera taga. Muuhulgas käis ta ka filmimas intervjuusid kohalike inimestega New Yorgi tänavatel. Sebastiani osalusel valminud 8-tunnine videoülekanne on järele vaadatav siin: https://www.youtube.com/live/KW8nt-I8HqY?si=PU39Rik8DV-gYIpw

3. Külli Ratassepp andis ülevaate selleaastasest TKG keskkonnaküsitlusest. Küsitlus oli elektrooniline ja see viidi läbi 3.-12. klassides ning kooli töötajate seas. Küsitlustes käsileti 9 teemat kooli igapäevaelu, majandamise ning õppetööga seonduvalt. Küsitlus viidi läbi 29.09 -13.10. 2023. Vastati nutitelefoni, tahvel- või sülearvuti abil. Küsitluses osales 587 õpilast 3.-12. klassidest, s.o 60% (2022-64%) terve kooli õpilastest (ja 76% vastanute koguarvust). Võrreldes eelmise aastaga on vastanute hulk arvuliselt veidi langenud. Personalile suunatud küsitlusele vastas 62 inimest, see on 62% (2022-58%) töötajate koguarvust. See arv on jällegi pisut tõusnud. Ratassepp andis kiire ülevaate keskkonnaanalüüsi tulemustest ja võrdles neid eelmis(t)e aasta(te) tulemustega, tuues välja olulisemad punktid.

Nutisõltuvuse näitaja oli eelmisel aastal n-ö „punases“. Nutivahendite kasutamine vahetundides on meil endiselt suur murekoht, kuid on näha väikseid edusamme selles punktis. Sel aastal vastas 24% õpilastest (2022-45%), et kasutab telefoni igal võimalusel. See tulemus on küll vähenenud, ent 59% (2022-47%) vastanutest siiski kasutab telefone, aga mitte igal vahetunnil. 16% vastanutest (2022-8%) ei vaata koolipäeva vältel oma telefoni.
93% vastanud õpilastest leiab, et koolis saab piisavalt liikuda. Kolmandiku jagu neist leiab siiski, et liikuda saab küll vahetunnis, aga mitte tunnis. Rõõmustavad on tulemused seoses tantsu- ja liikumisvahetundidega. Kui eelmisel aastal teadis nende toimumisest vaid 44%, siis sel aastal teab nendest 77% vastanuist.  Liikumisvahetundide sisustamine on sel aastal aktiivselt käima läinud ning õpilased on toimuvaga kursis ning löövad kaasa.

Küsitlusest selgub ka, et meie õpilased on järjest enam rahul kooli toiduportsjonitega. 97% (2022-96% ja 2021-95%) vastanute jaoks on meie kooli toiduportsjoni suurus piisav ja nad on rahul, et saavad portsjoni suurust ise reguleerida. Veidi on vähenenud nende õpilaste arv, kes enda sõnul koolis ei söö – 14% (2022-17%) ja ka see on positiivne (vahemärkusena – igapäevase sööklas sööjana julgeks arvata, et mittesööjate arv on siiski suurem). Rõõmus uudis on see, et rahulolu kooli puhveti valikuga on sel aastal märgatavalt tõusnud. Lausa 64% (2022-33%) nõustub väitega, et kooli puhvetist on võimalik puu- või aedvilja osta.

Langenud on teadlikkus sallivuse osas. 69% (2022-79%) vastanutest on nõus, et meie koolis rõhutatakse, et inimest ei tohi halvustada tema päritolu, kehalise eripära või muude teistest erinevate omaduste tõttu.  Siiski suur protsent – 31% (2022-21%) on seisukohal, et koolis pole sellest räägitud. Siin saame õpetajate ja klassijuhatajatena nii mõndagi ära teha.

Eelmisel aastal muret teinud kiusamise teemal on samuti näha positiivset muutust. Sel aastal peab meie kooli kiusamisevabaks 34% vastanutest (2022-16%!). 36% (2022-33%) õpilastest ei ole kiusamisega kokku puutunud ja seetõttu ei oska öelda, kas kiusatakse. Ning 30% (2022-51%) on seisukohal, et meie koolis esineb kiusamist. Võrreldes eelmise aastaga on tulemused liikunud paremuse suunas. Kindlasti on mõjutajaks KiVa programmiga liitumine ja vastavad tegevused klassijuhatajatundides.

Keskkonnaanalüüsiga tervikuna saab lähemalt tutvuda  meie Rohelise kooli blogis: https://kuristikurohelised.blogspot.com/

4.   Külli Ratassepp tegi kokkuvõtteid selle aasta planeeritavatest klasside keskkonnategudest. On veel mitmeid klassikomplekte, kes ei ole oma keskkonnategu tabelisse märkinud. Palutakse seda teha. Tehtud tegu tuleb kindlasti kajastada - selleks saata peale selle toimumist väike jutuke kokkuvõttega tehtust + mõned pildid Külli Ratassepa meilile.

OTSUSTATI:

1. Klassid, kes ei ole veel planeerinud keskkonnategu, arutavad teemat ning kannavad selle tabelisse.
2. Klassijuhatajad saadavad kokkuvõtted enda klassi tehtud keskkonnateost (võimalusel õpilase kirjutatud, miks mitte hinnata eesti keeles) ja ka mõne illustreeriva foto.
3. Jutukesed ja fotod lisatakse meie Rohelise kooli blogisse.


Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

9.b tüdrukud käisid Toidupangas vabatahtlikuks

9.b klassi tüdrukud käisid koos klassijuhataja Valentina Tsirihhovaga Toidupangas vabatahtlikuna abiks, et abivajajatele toidupakke valmistada. See oli nende klassi keskkonnategu. Klass võeti vastu rõõmuga ja seletati neile, mida tuleb pakkidesse panna. Enne pakkimist said loomulikult kõik tüdrukud endale uhked Toidupanga põlled. Pakkimise alal jaotati tüdrukud kahte gruppi. Ka klassijuhataja töötas koos tüdrukutega usinasti. Juba tunni ajaga suutis esimene grupp tüdrukuid nii palju pakke teha, nii et majonees sai otsa. Tehti paus, käidi vett joomas ja karastati ennast Toidupanga poolt vabatahtlikele mõeldud joogivalikuga. Pakke kogunes nii palju, et vahepeal oli vaja ruumi juurde teha. Lõpuks kui ruumi oli juurde tehtud, jätkasid tüdrukud tööd. Vahepeal pidi jälle kottidele ruumi juurde tegema, aga sellegipoolest suutsid 9.b tüdrukud oma töö pool tundi varem ära teha. Tüdrukud said raske tööga lihtsasti hakkama ja see käik tekitas mitmeski huvi seal edaspidigi käia. Vabatahtlik abista

Meie kooli õpilane vabatahtlikuna Maailmakoristuspäeva videoülekande meeskonnas New Yorgis

2023. aasta maailmakoristuspäeval käis koristamas 19,1 miljonit inimest üle kogu maailma. 16. septembril kell kell 16 Eesti aja järgi alustati New Yorgi Eesti Maja juhtimiskeskuses videoülekannet maailmakoristuspäevast üle maailma. Otseülekandes näidati nii eelsalvestatud intervjuusid enam kui 140 riigi vabatahtlike meeskondadega kui tehti ka otselülitusi erinevatest tegevuspaikadest. Ülekannet juhtis ajakirjanik Colm Flynn. Meie 12.a klassi õpilane Sebastian Sepp osales vabatahtlikuna maailmakoristuspäeva videoülekande loomisel New Yorgi Eesti Majas. Tema ülesanne oli olla kaamera taga ning muuhulgas käis ta ka filmimas intervjuusid kohalike inimestega New Yorgi tänavatel. Ülekanne on järelvaadatav siin: https://www.youtube.com/live/KW8nt-I8HqY?si=PU39Rik8DV-gYIpw Sebastian tutvustas oma kogemusi ka kooliperele Rohelise kooli koosolekul 20. novembril.

Toimus Kuristiku heategevuslik jõululaat

12. detsembril toimus traditsiooniline Kuristiku heategevuslik jõululaat, kus kaubeldi omavalmistatud küpsetiste, maiustuste, käsitöö, ehete, jõulukaunistuste, piparkookidega. Laada korraldajateks olid 2.-4. klasside õpilased koos klassijuhatajate ja vanematega. Kaubavalik oli väga lai ning elav kauplemine toimus kõigil vahetundidel. Iga müüja annetas 50% oma tulust. Sellel aastal läheb meie ühine annetus, 570 eurot, Tallinna Lastehaigla Toetusfondile. Suur tänu kõigile õpilastele, õpetajatele ja vanematele, tänu kellele meie jõululaat taas toredasti teoks sai!